เปิดเมนูหลัก

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
นมัสการหลวงพ่อโต
ส้มโอลือเลื่อง เมืองพระเจ้าเสือ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อักษรโรมันAmphoe Pho Prathap Chang
จังหวัดพิจิตร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่378.561 ตร.กม.
ประชากร44,228 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น90.16 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6603
รหัสไปรษณีย์66190
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
พิกัด16°18′42″N 100°16′30″E / 16.31167°N 100.27500°E / 16.31167; 100.27500
โทรศัพท์0 5668 9021
โทรสาร0 5668 9021
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโพธิ์ประทับช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ประทับช้าง (Pho Prathap Chang) 12 หมู่บ้าน
2. ไผ่ท่าโพ (Phai Tha Pho) 12 หมู่บ้าน
3. วังจิก (Wang Chik) 10 หมู่บ้าน
4. ไผ่รอบ (Phai Rop) 18 หมู่บ้าน
5. ดงเสือเหลือง (Dong Suea Lueang) 12 หมู่บ้าน
6. เนินสว่าง (Noen Sawang) 16 หมู่บ้าน
7. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์ประทับช้าง บางส่วนของตำบลไผ่ท่าโพ และตำบลวังจิกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลไผ่รอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่รอบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเสือเหลืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล