อำเภอเมืองนครสวรรค์

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

เมืองนครสวรรค์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอเมืองนครสวรรค์
อักษรไทยอำเภอเมืองนครสวรรค์
อักษรโรมันAmphoe Mueang Nakhon Sawan
จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่
 • ทั้งหมด748.27 ตร.กม. (288.91 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด245,034
 • ความหนาแน่น327.46 คน/ตร.กม. (848.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์60000
รหัสภูมิศาสตร์6001
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ เลขที่ 7/19 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยหลวงสรรพากรซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรก ได้สร้างขึ้นที่ว่าการอำเภอที่ตำบลบ้านแก่ง จึงเรียกชื่ออำเภอว่า อำเภอบ้านแก่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาที่ตำบลปากน้ำโพ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อำเภอปากน้ำโพ เมื่อ พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอตามที่ตั้งศาลากลาง จึงเรียกว่า อำเภอเมืองนครสวรรค์

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองนครสวรรค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตำบล 172 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัสตำบล อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
600101 ปากน้ำโพ Paknam Pho - 41,334
600102 กลางแดด Klang Daet 7 3,921
600103 เกรียงไกร Kriangkrai 12 5,879
600104 แควใหญ่ Khwae Yai 5 2,369
600105 ตะเคียนเลื่อน Takhian Luean 12 6,151
600106 นครสวรรค์ตก Nakhon Sawan Tok 10 15,873
600107 นครสวรรค์ออก Nakhon Sawan Ok 7 12,678
600108 บางพระหลวง Bang Phra Luang 6 2,325
600109 บางม่วง Bang Muang 12 7,626
600110 บ้านมะเกลือ Ban Makluea 12 9,830
600111 บ้านแก่ง Ban Kaeng 12 7,752
600112 พระนอน Phra Non 15 8,829
600113 วัดไทร Wat Sai 15 19,051
600114 หนองกรด Nong Krot 17 17,174
600115 หนองกระโดน Nong Kradon 16 13,902
600116 หนองปลิง Nong Pling 8 18,526
600117 บึงเสนาท Bueng Senat 6 5,194

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำโพทั้งตำบล ตำบลแควใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7, 10) ตำบลนครสวรรค์ตก (เฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 9, 10) ตำบลนครสวรรค์ออก (เฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7) และตำบลวัดไทร (เฉพาะหมู่ที่ 10, 11, 12, 13)
 • เทศบาลตำบลหนองเบน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองกรดและตำบลหนองกระโดน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางแดดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกรียงไกรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแควใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพระหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดไทร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกรด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองเบน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระโดน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองเบน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเสนาททั้งตำบล