อำเภอโพทะเล

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

อำเภอโพทะเล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

อำเภอโพทะเล
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอโพทะเล
คำขวัญ: หัตถกรรมดี ประเพณีสงกรานต์
ผลไม้รสหวานนครไชยบวรคู่บ้าน
วัดบางคลานคู่เมือง ลือเลื่องหลวงพ่อเงิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°4′30″N 100°18′12″E / 16.07500°N 100.30333°E / 16.07500; 100.30333
อักษรไทยอำเภอโพทะเล
อักษรโรมันAmphoe Pho Thale
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด484.4 ตร.กม. (187.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด59,220
 • ความหนาแน่น122.25 คน/ตร.กม. (316.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์66130
รหัสภูมิศาสตร์6606
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโพทะเล เลขที่ 170
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมเรียกว่า อำเภอบางคลาน มีที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำพิจิตร (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอโพทะเล จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณบึงสรรพงายในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล-บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

 • วันที่ 14 มีนาคม 2480 โอนพื้นที่บ้านหนองคล้า ซึ่งเดิมอยู่ในหมู่ที่ 6 ของตำบลทนง ที่ได้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ไปตั้งเป็นหมู่ 14 ของตำบลท่าขมิ้น[1]
 • วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ โดยโอนพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขมิ้น และหมู่ที่ 6 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปขึ้นกับตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์[2]
 • วันที่ 16 มกราคม 2481 ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จากตำบลบางคลาน ไปตั้งที่บ้านโพทะเล ตำบลบ้านตาล[3]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบ้านตาล อำเภอบางคลาน เป็น ตำบลโพทะเล และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร เป็น อำเภอโพทะเล[4]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลท่าบัว แยกออกจากตำบลบ้านน้อย ตั้งตำบลท่านั่ง แยกออกจากตำบลบางคลาน ตั้งตำบลวัดขวาง แยกออกจากตำบลทุ่งน้อย ตั้งตำบลบึงนาราง แยกออกจากตำบลบางลาย และตำบลไผ่ท่าโพ[5]
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2493 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ โดยโอนพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปขึ้นกับตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์[6]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพทะเล[7]
 • วันที่ 21 มีนาคม 2510 ตั้งตำบลท้ายน้ำ แยกออกจากตำบลโพทะเล ตำบลบางลาย ตำบลบึงนาราง และตำบลทนง[8]
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2510 โอนพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพทะเล ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง[9]
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2511 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าเสา ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าขมิ้น[10]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ตั้งตำบลท่าเสา แยกออกจากตำบลท่าขมิ้น[11]
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2513 โอนพื้นที่หมู่ 3,4,5,7 (ในขณะนั้น) ของตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล ไปขึ้นกับตำบลไผ่ท่าโพ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง[12]
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2523 ตั้งตำบลโพธิ์ไทรงาม แยกออกจากตำบลบึงนาราง ตำบลทนง และตำบลท้ายน้ำ[13]
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2537 ตั้งตำบลแหลมรัง แยกออกจากตำบลบึงนาราง[14]
 • วันที่ 9 มกราคม 2539 ตั้งตำบลห้วยแก้ว แยกออกจากตำบลโพธิ์ไทรงาม[15]
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลแหลมรัง ตำบลบางลาย และตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบึงนาราง ขึ้นกับอำเภอโพทะเล[16]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโพทะเล และสุขาภิบาลท่าเสา เป็นเทศบาลตำบลโพทะเล และเทศบาลตำบลท่าเสา ตามลำดับ
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล เป็น อำเภอบึงนาราง[17]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโพทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโพทะเลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพทะเล (Pho Thale) 9 หมู่บ้าน 7. ท่าเสา (Tha Sao) 9 หมู่บ้าน
2. ท้ายน้ำ (Thai Nam) 10 หมู่บ้าน 8. บางคลาน (Bang Khlan) 6 หมู่บ้าน
3. ทะนง (Thanong) 11 หมู่บ้าน 9. ท่านั่ง (Tha Nang) 6 หมู่บ้าน
4. ท่าบัว (Tha Bua) 13 หมู่บ้าน 10. บ้านน้อย (Ban Noi) 6 หมู่บ้าน
5. ทุ่งน้อย (Thung Noi) 7 หมู่บ้าน 11. วัดขวาง (Wat Khwang) 8 หมู่บ้าน
6. ท่าขมิ้น (Tha Khamin) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโพทะเลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขมิ้นและตำบลท่าเสา
 • เทศบาลตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพทะเล
 • เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางคลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพทะเล)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายน้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะนงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้น (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดขวางทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข


 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร
 2. [2]พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร
 4. [4]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 6. [6]พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๙๓
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 9. [9]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเลและกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๑๐
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 12. [12]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเลและกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๑๓ [โอนหมู่บ้านที่ ๓, ๔, ๕,๗ ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล ไปขึ้นตำบลไผ่ท่าโพ กิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร]
 13. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 14. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 15. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอตะพานหิน และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 16. [16]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงนาราง
 17. [17]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐