เปิดเมนูหลัก

อำเภอโพทะเล

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

สำหรับโพทะเลที่เป็นต้นไม้ ดูที่: โพทะเล

อำเภอโพทะเล
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอโพทะเล
หัตถกรรมดี ประเพณีสงกรานต์
ผลไม้รสหวานนครไชยบวรคู่บ้าน
วัดบางคลานคู่เมือง ลือเลื่องหลวงพ่อเงิน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอโพทะเล
อักษรโรมันAmphoe Pho Thale
จังหวัดพิจิตร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่484.4 ตร.กม.
ประชากร59,615 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น123.06 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6606
รหัสไปรษณีย์66130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโพทะเล เลขที่ 170
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
พิกัด16°4′30″N 100°18′12″E / 16.07500°N 100.30333°E / 16.07500; 100.30333
โทรศัพท์0 5668 1140
โทรสาร0 5668 1140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอโพทะเล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

เดิมเรียกว่า อำเภอบางคลาน มีที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำพิจิตร (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอโพทะเล จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณบึงสรรพงายในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล-บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโพทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโพทะเลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพทะเล (Pho Thale) 9 หมู่บ้าน 7. ท่าเสา (Tha Sao) 9 หมู่บ้าน
2. ท้ายน้ำ (Thai Nam) 10 หมู่บ้าน 8. บางคลาน (Bang Khlan) 6 หมู่บ้าน
3. ทะนง (Thanong) 11 หมู่บ้าน 9. ท่านั่ง (Tha Nang) 6 หมู่บ้าน
4. ท่าบัว (Tha Bua) 13 หมู่บ้าน 10. บ้านน้อย (Ban Noi) 6 หมู่บ้าน
5. ทุ่งน้อย (Thung Noi) 7 หมู่บ้าน 11. วัดขวาง (Wat Khwang) 8 หมู่บ้าน
6. ท่าขมิ้น (Tha Khamin) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโพทะเลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขมิ้นและตำบลท่าเสา
 • เทศบาลตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพทะเล
 • เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางคลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพทะเล)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายน้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะนงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้น (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดขวางทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข