ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125 หรือ ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย เป็นถนนเลี่ยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและตัวเมืองสุโขทัย สายทางเริ่มต้นที่แยกก่อนเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสิ้นสุดที่แยกก่อนเข้าสุโขทัยอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 34.789 กิโลเมตร นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นเส้นทางหลวงเอเชียสาย 16 อีกด้วย เดิมทางนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125
ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว34.789 กิโลเมตร (21.617 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2540[1]–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.จรดวิถีถ่อง ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
  ทล.102 ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ถ.จรดวิถีถ่อง ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.สิงหวัฒน์ ใน อ.กงไกรลาศ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125 (ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย) ทิศทาง: ตะวันตก–ตะวันออก[2]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย
สุโขทัย 0+000 แยกวังวน เชื่อมต่อจาก:     ถนนจรดวิถีถ่อง จาก ตาก
ไม่มี   ถนนจรดวิถีถ่อง จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, เมืองสุโขทัย
6+924 แยกวังกระจาย   ทล.102 ไป อ.ศรีสัชนาลัย   ทล.102 ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, เข้าเมืองสุโขทัย
7+804 แยกแจกัน ไม่มี   ทล.1272 ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, เข้าเมืองสุโขทัย
20+468 แยกเตว็ต   ทล.1195 ไป   ท่าอากาศยานสุโขทัย, อ.ศรีสำโรง   ทล.1195 เข้าเมืองสุโขทัย
21+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
21+363 แยกท่าช้าง   ถนนจรดวิถีถ่อง ไป อ.สวรรคโลก   ถนนจรดวิถีถ่อง เข้าเมืองสุโขทัย
25+456 แยกตาลเตี้ย   ทล.1054 ไป อ.ศรีสำโรง   ทล.1054 ไป ต.บ้านสวน
≈28+084 แยกคลองด่าน ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.คลองด่าน ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.สวน
34+789 แยกโค้งตานก ไม่มี   ถนนจรดวิถีถ่อง เข้าเมืองสุโขทัย
ตรงไป:     ถนนจรดวิถีถ่อง ไป พิษณุโลก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้