ทางหลวงเอเชียสาย 16

ทางหลวงเอเชียสาย 16 (AH16) เป็นถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชียประเภทสายรอง ระยะทางรวม 1,031 กิโลเมตร โดยผ่านประเทศไทย 688.5 กิโลเมตร เส้นทางแยกมาจากทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 1 ฝั่งตะวันตก ในจังหวัดตาก ประเทศไทย ผ่านประเทศลาว และสิ้นสุดในเมืองดองฮา จังหวัดกว๋างจิ ประเทศเวียดนาม โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงเอเชียสาย 1 ฝั่งตะวันตกไปยังเมืองเว้ และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ทางหลวงเอเชียสาย 16
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ใน อ.เมือง จ.ตาก
  ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ใน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ปลายทางทิศตะวันออก ใน จ.กว๋างจิ เวียดนาม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย ไทย
ลาว ลาว
เวียดนาม เวียดนาม
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อทางหลวงที่ผ่าน แก้ไข

ไทย แก้ไข

ลาว แก้ไข

  •   ทางหลวง 9W: ไกสอน พมวิหาน - เซโน
  •   ทางหลวง 13: เซโน (ใช้เส้นทางร่วมกันกับ   เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร)
  •   ทางหลวง 9E: เซโน - แดนสะหวัน

เวียดนาม แก้ไข

  •   ทางหลวง QL 9: ลาวบาว - ดองฮา (สิ้นสุดที่   ทางหลวง QL 1A  )