ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน หรือที่นิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-หางดง, ถนนเชียงใหม่-จอมทอง, ถนนเชียงใหม่-ฮอด, ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง เป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ด้านใต้ของทั้งสองจังหวัด จากจุดเริ่มต้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ด้วยระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108
ถนนเชียงใหม่-หางดง,ถนนเชียงใหม่-ฮอด,ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว349.359 กิโลเมตร (217.082 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก 1141 ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ถึง 1095 ใน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
 
ไฟป่าบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ภาพเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางนี้อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ กรมทางหลวง[1] เริ่มต้นจากคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณสามแยกประตูเชียงใหม่ ตัดถนนช่างหล่อ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ช่วงถนนวัวลาย) โดยผ่านสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอหางดง ผ่านสันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง และฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ กิโลเมตร ที่ 68+500 (นับจากอำเภอฮอด) ผ่านอำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม ก่อนเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สิ้นสุดเส้นทางบนถนนขุนลุมประพาส ผ่านใจกลางเมือง และต่อเนื่องไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (ถนนปาย-แม่มาลัย) รวมระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นช่วงเชียงใหม่-ฮอด ระยะทาง 88 กิโลเมตร และช่วงฮอด-แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 265 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางในช่วงหลังนี้จะเริ่มนับหลักกิโลเมตรที่ 0 จากวงเวียนอำเภอฮอด ไปจนถึงแม่ฮ่องสอน

เส้นทางในช่วงเชียงใหม่ถึงอำเภอฮอดเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร ไป-กลับ ยกเว้นในตัวอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง ชุมชนทุ่งเสี้ยว และตัวอำเภอจอมทอง เป็นถนนในเขตชุมชนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ โดยช่วงที่เป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร จะมีเกาะกลางถนน (สำหรับช่วงจอมทองถึงฮอด มีเกาะกลางเฉพาะช่วงเลาะแม่น้ำปิง ตำบลสบเตี๊ยะเท่านั้น) ส่วนเส้นทางในช่วงอำเภอฮอดถึงแม่ฮ่องสอนเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย เลาะไปตามภูเขาสูงชันถึงอำเภอแม่สะเรียง จากนั้นเส้นทางจะขนานไปกับแม่น้ำยวมถึงอำเภอขุนยวม และลัดเลาะไปตามหุบเขาถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เส้นทางช่วงต้นจากคูเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงสี่แยกสนามบินเป็นเส้นทางดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่ และใช้ชื่อเดิมคือถนนวัวลาย แต่ส่วนที่เหลือไม่มีชื่อที่เฉพาะเจาะจง

ประวัติ

แก้
 
การก่อสร้างสะพานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวเส้นทางถนนสายนี้ ดั้งเดิมใช้ในการเดินทางขนส่งและติดต่อค้าขายบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา และเมืองมะละแหม่ง เมืองท่าชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ในรัฐมอญ ประเทศพม่า โดยผ่านชายแดนบริเวณแม่น้ำสาละวินที่อำเภอแม่สะเรียง

ภายหลัง กรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างถนนสายนี้ขึ้นจากเส้นทางลำลอง กลายเป็นเส้นทางลูกรังในช่วงปี พ.ศ. 2500-2506 ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร คันทางกว้างประมาณ 7-9 เมตร จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2530-2533 จึงเริ่มมีโครงการปรับปรุงเป็นผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ โดยแบ่งทำเป็นตอน ๆ ในช่วงฮอด-แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย-ขุนยวม, ขุนยวม-บ้านห้วยโป่ง, บ้านห้วยโป่ง-ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน[2] และแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย จนสามารถปรับปรุงผิวทางได้แล้วเสร็จตลอดทั้งเส้นทางในช่วงปี พ.ศ. 2541

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ทิศทาง: เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน[1]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 4+149 แยกสนามบิน เชื่อมต่อจาก:   ถนนทิพย์เนตร จากเมืองเชียงใหม่ (กำแพงเมืองเชียงใหม่ ประตูแสนปุง)
  ทล.1141 จาก ลำปาง   ทล.1141 จาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่
7+740 แยกแม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซี หางดง) 132 ทล.132 ไป อ.สันกำแพง 132 ทล.132 ไป อ.สะเมิง
หางดง 9+950 แยกราชพฤกษ์ ไม่มี   ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์
10+247 แยกสะเมิง   ทล.121 ไป อ.สารภี   ทล.121 ไป อ.สะเมิง
14+950 แยก กศน.หางดง ชม.ถ 1-0034 ถนนหางดง-บ้านน้ำโท้ง ไป บ.ถวาย, บ.น้ำโท้ง, อ.สารภี ไม่มี
สันป่าตอง 21+558 แยกหนองตอง   ทล.1015 ไป ลำพูน ไม่มี
21+680 แยกช่างกระดาษ   ทางหลวงชนบท ชม.5036 ไป อ.ดอยหล่อ, อ.จอมทอง   ทางหลวงชนบท ชม.5036 ไป อ.หางดง
22+404 แยกสันป่าตอง ไม่มี   ทล.1013 ไป อ.แม่วาง
30+500 แยกตลาดทุ่งเสี้ยว ไม่มี   ทางหลวงชนบท ชม.3006 ไป บ.เปียง
34+176 แยกท่าวังพร้าว   ทล.116 ไป อ.ป่าซาง   ทล.119 ไป อ.แม่วาง, อ.หางดง, เชียงใหม่
ดอยหล่อ 49+615 แยกท่าลี่   ทล.1010 ไป อ.บ้านโฮ่ง, อ.เถิน ไม่มี
จอมทอง 57+239 แยกจอมทอง ไม่มี   ทล.1009 ไป กิ่วแม่ปาน, ดอยอินทนนท์, อ.แม่แจ่ม
58+340 แยกบุ่งฮวด   ทางหลวงชนบท ชม.3003 ไป บ.ท่าศาลา, บ.วังสะแกง, อ.เวียงหนองล่อง ไม่มี
82+450 แยกวัดถ้ำตอง ไม่มี ชม.3033 ทางหลวงชนบท ชม.3033 ไป บ.แปะ, บ.ขุนแปะ, อ.จอมทอง
ฮอด 87+864 แยกวงเวียนฮอด ไม่มี   ทล.108 ไป แม่ฮ่องสอน
ตรงไป:   ทล.1012 ไป อ.ดอยเต่า
109+770 แยกออบหลวง ไม่มี   ทล.1088 ไป อ.แม่แจ่ม
127+100 แยกบ้านกิ่วลม   ทล.1099 ไป อ.อมก๋อย ไม่มี
143+293 แยกบ้านกองลอย ไม่มี   ทล.1270 ไป อุทยานแห่งชาติแม่โถ, บ.แม่โถ
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 191+369 แยกแม่สะเรียง   ทล.1194 ไป อ.สบเมย, บ.แม่สามแลบ ไม่มี
  ทล.105 ไป อ.แม่สอด, ตาก ไม่มี
แม่ลาน้อย 220+964 แยกแม่ลาน้อย ไม่มี   ทล.1266 ไป บ.ละอุบ
ขุนยวม 271+729 แยกหางปอน   ทล.1337 ไป บ.แม่กิ๊, บ.ประตูเมือง ไม่มี
288+134 แยกขุนยวม ไม่มี   ทล.1263 ไป ทุ่งบัวตอง, อ.แม่แจ่ม
เมืองแม่ฮ่องสอน 341+525 แยกผาบ่อง (ใต้)   ทล.1399 ไป บ.ผาบ่อง ไม่มี
343+108 แยกผาบ่อง (เหนือ)   ทล.1399 ไป บ.ผาบ่อง ไม่มี
353+508 แยกประตูเมืองแม่ฮ่องสอนด้านใต้ (แยกท่าโป่งแดง) ถนนเชื่อมต่อ:
  •   ถนนเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ไป อ.ปาย
  •   ทล.1250 ไป บ.ท่าโป่งแดง
ไม่มี
ตรงไป:   ถนนขุนลุมประพาส เข้าเมืองแม่ฮ่องสอน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง

แก้

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 128

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 128
ที่ตั้งอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ความยาว8.363 กิโลเมตร (5.197 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 128 หรือ ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน [3] เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1250 (ถนนทางเข้าเรือนประทับแรมโป่งแดง) ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง ผ่านด้านทิศตะวันตกของดอยกองมู และสิ้นสุดเส้นทางที่สามแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (ปาย-แม่มาลัย) บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปายที่บ้านปางหมู ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นถนน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางรวม 8.363 กิโลเมตร

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 เก็บถาวร 2018-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/058/1.PDF พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม ตอนบ้านห้วยโป่ง - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๙ [ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕]
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019220.PDF เก็บถาวร 2021-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม ตอนทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้