อำเภอดอยหล่อ

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ดอยหล่อ (คำเมือง: Lanna-Doi Lo.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ แยกพื้นที่ออกจากอำเภอจอมทอง ในอดีตเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่มีหมู่บ้านกระจายตามถนนสายเชียงใหม่-จอมทอง แต่ในปัจจุบัน อำเภอดอยหล่อถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของนครเชียงใหม่ และรองรับความเจริญจาก อำเภอจอมทอง ศูนย์กลางความเจริญทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดชุมชนหนาแน่นเกิดขึ้นจำนวนมากในท้องที่ของอำเภอ เกิดการค้า การลงทุน การบริการเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ พื้นที่อำเภอดอยหล่อ-จอมทอง เคยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

อำเภอดอยหล่อ
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอดอยหล่อ
คำขวัญ: พระธาตุดอยน้อยพันปี รสดีแคนตาลูปลำไย
กว่างชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญ่สืบสานประเพณี
พิกัดภูมิศาสตร์: 18°28′28″N 98°47′1″E / 18.47444°N 98.78361°E / 18.47444; 98.78361
อักษรไทยอำเภอดอยหล่อ
อักษรโรมันAmphoe Doi Lo
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด260.1 ตร.กม. (100.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด25,689 คน
 • ความหนาแน่น98.76 คน/ตร.กม. (255.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์50160
รหัสภูมิศาสตร์5024
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
199 หมู่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอดอยหล่อตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอดอยหล่อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจอมทอง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหล่อ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอดอยหล่อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[3]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[3]
1. ดอยหล่อ Doi Lo 26 12,183 12,183 (อบต. ดอยหล่อ)
2. สองแคว Song Khwae 8 4,845 4,845 (ทต. สองแคว)
3. ยางคราม Yang Khram 11 4,943 4,943 (ทต. ยางคราม)
4. สันติสุข Santi Suk 9 3,948 3,948 (ทต. สันติสุข)
รวม 54 25,919 13,736 (เทศบาล)
12,183 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอดอยหล่อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลยางคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางครามทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสันติสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันติสุขทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสองแคว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองแควทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยหล่อทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอยหล่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 65. 22 มีนาคม 2538.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
  3. 3.0 3.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง