ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 [แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์] เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดที่ยอดดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1192 ที่กิโลเมตรที่ 32 อีกด้วย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว46.700 กิโลเมตร (29.018 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.108 ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปลายทางทิศเหนือสิ้นสุดระยะทางที่ กม.46+700 (ยอดดอยอินทนนท์) ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 เป็นเส้นทาง 2 ช่องจราจร เริ่มจากแยกทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 57 ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ลักษณะเส้นทางจะลาดชันขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่คดเคี้ยวมากนัก โดยอยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 มีระยะทางทั้งสิ้น 46.7 กิโลเมตร

ทางแยกที่สำคัญ แก้

มีทางแยก 2 แห่ง คือ แยกทางหลวงหมายเลข 1284 (แยกทางหลวง 1009 - บ้านขุนวาง) บริเวณกิโลเมตรที่ 26 และทางแยกทางหลวงหมายเลข 1009 อ.จอมทอง - อ.แม่แจ่ม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1192)

ดูเพิ่ม แก้