พุทธศักราช 2530 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1987 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 1349 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย แก้

เหตุการณ์ แก้

วันเกิด แก้

มกราคม แก้

กุมภาพันธ์ แก้

มีนาคม แก้

เมษายน แก้

พฤษภาคม แก้

มิถุนายน แก้

 
ลิโอเนล เมสซิ

สิงหาคม แก้

กันยายน แก้

ตุลาคม แก้

พฤศจิกายน แก้

วันถึงแก่กรรม แก้

 
เจอรัลดีน เพจ

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ แก้

 
มิคาอิล กอร์บาชอฟ

รางวัลโนเบล แก้

บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ แก้

อ้างอิง แก้