3 มกราคม

วันที่สร้างสรรค์
<< มกราคม >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
พ.ศ. 2567
3 มกราคมเมื่อปีก่อน
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

วันที่ 3 มกราคม เป็นวันที่ 3 ของปี ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 362 วันในปีนั้น (363 วันในปีอธิกสุรทิน)

เหตุการณ์ แก้

วันเกิด แก้

วันถึงแก่กรรม แก้

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล แก้

อ้างอิง แก้

  1. Legrand, Jacques (1989). Chronicle of the World. Ecam Publication. p. 218. ISBN 0-13-133463-8.
  2. Frend, W. H. C. (1984). The Rise of Christianity. Fortress Press, Philadelphia. p. 319. ISBN 978-0-8006-1931-2.
  3. Tavuzzi, Michael M. (1997). Prierias: The Life and Works of Silvestro Mazzolini Da Prierio, 1456-1527. Duke University Press. p. 80. ISBN 0-8223-1976-4.
  4. Maloy, Mark (12 March 2018). Victory Or Death: The Battles of Trenton and Princeton, December 25, 1776 – January 3 1777. Savas Beatie. ISBN 978-1-61121-381-2.
  5. Lists and Indexes. H.M. Stationery Office. 1914. p. 138.
  6. Essah, Patience (1996). A House Divided: Slavery and Emancipation in Delaware, 1638-1865. University of Virginia Press. p. 161. ISBN 978-0-8139-1681-1.
  7. Satow, Sir Ernest (2007). A Diplomat In Japan. p. 353. ISBN 978-1-933330-16-7.
  8. McCullough, David (1982). The Great Bridge: The Epic Story of the Building of the Brooklyn Bridge. Simon and Schuster. pp. 564. ISBN 978-0-671-45711-2.
  9. Wrigley, Chris (2002). Winston Churchill: A Biographical Companion. ABC-CLIO. p. 305. ISBN 978-0-87436-990-8.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้