รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (สหราชอาณาจักร)

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เสนาบดีใหญ่ในสมเด็จฯ ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย[ต้องการอ้างอิง] (อังกฤษ: His Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department) โดยทั่วไปเรียกว่า รัฐมนตรีมหาดไทย[1] (Home Secretary) เป็นตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีมหาดไทยในประเทศอื่น ๆ ถือเป็นตำแหน่งหลักที่สำคัญในรัฐบาลสหราชอาณาจักร และเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยที่ตำแหน่งนี้ เทียบได้กับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ในบางหน้าที่) ของแต่ละประเทศ และเป็นหนึ่งในสี่อำมาตย์นายก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลัญจกรเสนาบดีมหาดไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ซูเอลลา เบรเวอร์แมน

ตั้งแต่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2022
กระทรวงมหาดไทย
การเรียกขานเดอะไรต์ออนะระเบิล
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
คณะองคมนตรี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
จวนเวสต์มินสเตอร์, ลอนดอน
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
(โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อ)
วาระตามพระราชอัธยาศัย
ผู้ประเดิมตำแหน่งเอิร์ลที่ 2 แห่งเชลเบิร์น
สถาปนา27 มีนาคม ค.ศ. 1782
เว็บไซต์GOV.uk

โดยตำแหน่งนี้มีอำนาจการบังคับใช้กฎหมายในอังกฤษและเวลส์ รวมไปถึงการตรวจคนเข้าเมืองและการยืนยันพลเมือง ของสหราชอาณาจักร โดยมีอำนาจบังคับบัญชาตำรวจในอังกฤษและ เวลส์ รวมไปถึงการป้องกันและรักษาความสงบในประเทศและบังคับบัญชาหน่วยงานอย่าง MI5[2] โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีฯ ยังมีหน้าที่ในการราชทัณฑ์และคุมประพฤติ ต่อมาในปี 2005 ได้โอนย้ายหน้าที่เหล่านี้ไปยังกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การดูแลของประธานศาลสูงสุดแห่งบริเตนใหญ่

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๒ อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557. 420 หน้า. หน้า 102. ISBN 978-616-7073-93-4
  2. "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิตุภูมิ". รัฐบาลสหราชอาณาจักร. สืบค้นเมื่อ 18 July 2016.