สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 (อังกฤษ: Leo X, 10 ธันวาคม ค.ศ. 1475 - 1 ธันวาคม ค.ศ. 1521) มีพระนามเดิมว่า โจวันนี ดิ ลอเรนโซ เดอ เมดิชี พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1513 จนถึงสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1521

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10

พระองค์ประสูติในตระกูลเมดิชีที่มีชื่อเสียงทางการเมืองและการธนาคารในเมืองฟลอเรนซ์ จีโอวันนีทรงเป็นบุตรชายคนที่สองของโลเรนโซ เด เมดีชี ผู้ปกครองสาธารณรัฐฟลอเร็นทีน พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1489 ภายหลังจากการสิ้นพระชน์มของสมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 2 จีโอวันนีทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ต่อไปหลังจากได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกชั้นผู้น้อยของคณะอันศักดิ์สิทธิ ในช่วงแรกของการปกครองของพระองค์ ได้ทรงควบคุมปิดท้ายการประชุมสังคายนาลาเตรันครั้งที่ห้า แต่ได้พยายามที่จะดำเนินการที่เห็นด้วยในการปฏิรูป ในปี ค.ศ. 1517 พระองค์ทรงนำสงครามราคาแพงที่ประสบความสำเร็จในการให้ช่วยเหลือแก่พระนัดดาของพระองค์ที่เป็นดยุคแห่งอูร์บีโน แต่เงินในส่วนของพระสันตะปาปาได้ลดลง

ในแวดวงฝ่ายนิกายโปรเตสแตนด์ ลีโอที่ 10 ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการมอบใบไถ่บาปแก่ผู้ที่บริจาคเพื่อบูรณะมหาวิหารนักบุญเปโตร การกระทำเช่นนี้ได้ถูกท้าทายในไม่ช้าโดยญัตติ 95 ประการของมาร์ติน ลูเทอร์ พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยอมรับความถูกต้องตามกฎหมายของข้อเรียกร้องนี้คือสิ่งที่จะกลายเป็นการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ สารตราพระสันตะปาปา ฉบับปี ค.ศ. 1520 Exsurge Domine ทรงได้ประณามการคัดค้านของมาร์ติน ลูเทอร์ ทำให้การถ่ายทอดคำสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม, แผนกเหล่านี้ พระองค์ได้ก่อตั้ง Oratory of Divine Love

พระองค์ทรงได้กู้ยืมเงินและใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ผู้มีอุปการะที่สำคัญในศิลปะ เมื่อได้มีการคัดเลือก ลีโอได้ถูกอ้างอิงถึงซึ่งมีคำกล่าวว่า "เนื่องจากพระเจ้าทรงประทานพระสันตะปาปาให้แก่พวกเรา ขอให้เราสนุกไปกับมันเถิด" ภายใต้การปกครองของพระองค์ได้มีความคืบหน้าในการบูรณะมหาวิหารนักบุญเปโตรและศิลปิน เช่น ราฟาเอลได้ตกแต่งห้องวาติกัน ลีโอยังได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโรมันอีกครั้ง และส่งเสริมการศึกษาทางด้านวรรณคดี กวีนิพนธ์ และโบราณวัตถุ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1521 และถูกฝังพระศพไว้ใน Santa Maria sopra Minerva กรุงโรม พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยนักบวชในช่วงเวลาที่พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1513 - ค.ศ. 1521)
สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6