เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา

เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา (อังกฤษ: Sinaitakala Fakafanua) หรือ เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา มกุฎราชกุมารีแห่งตองงา พระวรชายาใน เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา พระราชโอรสใน สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา กับ สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ ทั้ง 2 พระองค์ทรงมีพระราชโอรสและธิดาร่วมกัน 2 พระองค์คือ เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก กับ เจ้าหญิงมาโลฮา โตกูอาโฮ

เจ้าหญิงซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา
Sinaitakala Fakafanua garden party.jpg

พระนาม ซีไนตาฟารา ฟากาฟานูอา ฟานาโลกาวิกา ตูกู อาโฮ
พระอิสริยยศ มกุฎราชกุมารีแห่งตองงา
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ ตูโปอู
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 20 มีนาคม พ.ศ. 2530 (33 ชันษา)
พระราชบิดา ด.ร. กินีกูปูลู
พระราชมารดา เจ้าหญิงซิไนกากา
พระราชสวามี เจ้าชายตูโปอูโตอา อูลูกาลาลา
พระราชบุตร เจ้าชายเตาฟาอาเฮา มานูมาตาองโก
เจ้าหญิงมาโลฮา โตกูอาโฮ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  1. 1.0 1.1 Royal Ark, Tonga – Tupou 10
  2. http://matangitonga.to/sites/matangitonga.to/files/styles/article_slide/public/20150704_Visitors_1040310_pp.jpg?itok=rutBaFAv
  3. http://matangitonga.to/sites/matangitonga.to/files/styles/article_slide/public/20150704_Saturday_0144_alk.jpg?itok=187_GUl6