กรมทางหลวง (อังกฤษ: Department of Highways) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน[2] เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ[3]

กรมทางหลวง
Department of Highways
Seal of the Department of Highway of Thailand.svg
ตรากรมทางหลวง
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2455; 110 ปีก่อน (2455-04-01)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี9,543.2491 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • สราวุธ ทรงศิวิไล, อธิบดี
  • อภิสิทธิ์ พรหมเสน, รองอธิบดี
  • ไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต, รองอธิบดี
  • อภิชาติ จันทร์​ทรัพย์, รองอธิบดี​
เว็บไซต์http://www.doh.go.th

ประวัติถนนกรุงรัตนโกสินทร์แก้ไข

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง [4] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกคมนาคมทางบกแบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และถนนต่อจากท้ายวังก็คือถนนเจริญกรุง นับว่าเป็นถนนสายแรกของประเทศไทย

หน่วยงานสำนัก (ส่วนกลาง)แก้ไข

หน่วยงานส่วนภูมิภาคแก้ไข

กรมทางหลวงได้แบ่งและจัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อกระจายอำนาจการก่อสร้าง ดูแลและทำนุบำรุงรักษาถนนในเขตภูมิภาค โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/071/T1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562] เล่ม 135 ตอนที่ 71ก วันที่ 17 กันยายน 2561
  2. "งบประมาณ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-13. สืบค้นเมื่อ 2009-11-15.
  3. "หน้าที่และความรับผิดชอบ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-13. สืบค้นเมื่อ 2009-11-15.
  4. ภาพเก่าในสยาม
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/005/9.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข