ถนนศรีอยุธยา (อักษรโรมัน: Thanon Si Ayutthaya) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปรารภ ต่อจากถนนจตุรทิศ ในเขตราชเทวี ไปทางทิศตะวันตก ตัดกับถนนพญาไท (สี่แยกพญาไท) ถนนพระรามที่ 6 (สี่แยกศรีอยุธยา) ถนนกำแพงเพชร 5 และทางรถไฟสายเหนือ เข้าสู่ท้องที่เขตดุสิต จากนั้นตัดกับถนนสวรรคโลก (สี่แยกเสาวนี) ถนนพระรามที่ 5 (สี่แยกวัดเบญจฯ) ถนนราชดำเนินนอก (สี่แยกหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า) ถนนนครราชสีมา (สี่แยกหอประชุมทหารบก) และถนนสามเสน (สี่แยกสี่เสาเทเวศร์) และสิ้นสุดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ถนนศรีอยุธยาบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไท 1
สนามเสือป่า
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ประวัติ แก้

ถนนศรีอยุธยาเดิมชื่อ "ถนนดวงตะวัน" เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นถนนเส้นหนึ่งในโครงการถนนของอำเภอดุสิต ซึ่งทรงริเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตในปี พ.ศ. 2441 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ถนนราชปรารภจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชทานชื่อถนนว่า "ดวงตะวัน" ซึ่งมาจากเครื่องลายครามของจีนที่มีภาพดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากทะเล ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนดวงตะวันนอก ถนนดวงตะวันใน และถนนดวงตะวันหน้า ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนราชปรารภ เป็น "ถนนศรีอยุธยา" โดยทรงตั้งชื่อตามพระนามกรมที่ทรงเคยดำรงตำแหน่ง คือ "กรมขุนเทพทวาราวดี" ซึ่งหมายถึง กรุงศรีอยุธยา

สถานที่สำคัญที่อยู่บนถนนศรีอยุธยา แก้

เขตดุสิต แก้

เขตราชเทวี แก้

สถาบันการศึกษาที่อยู่บนถนนศรีอยุธยา แก้

เขตดุสิต แก้

เขตราชเทวี แก้

อ้างอิง แก้

  • pongsakornlovic (2010-12-09). "CHN 166 ถนนศรีอยุธยา". ชื่อนั้น...สำคัญไฉน ?.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′52″N 100°31′20″E / 13.764344°N 100.522304°E / 13.764344; 100.522304

  1. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา