ถนนจตุรทิศ

ถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ถนนจตุรทิศ (อักษรโรมัน: Thanon Chaturathit) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกราชปรารภ ในเขตราชเทวี ไปทางทิศตะวันออก ผ่านจุดตัดแยกเข้าสู่ถนนดินแดงตัดใหม่ มีสายแยกเข้าสู่แยกประชาสงเคราะห์ในพื้นที่เขตดินแดง แนวถนนเส้นหลักเข้าสู่พื้นที่เขตห้วยขวาง ผ่านจุดตัดกับถนนอโศก-ดินแดง และจุดตัดทางแยกกับถนนเพชรอุทัย ที่แยกมารยาทดี ตัดกับซอยพระราม 9 ซอย 8 ที่ แยกอาร์ซีเอ, ถนนริมคลองสามเสน ที่แยกโรงพยาบาลปิยะเวท และไปสิ้นสุดที่การควบรวมกันกับถนนพระราม 9

จตุรทิศ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกถนนราชปรารภ / ถนนศรีอยุธยา ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทางทิศตะวันออกถนนพระราม 9 ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ถนนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงข่ายจตุรทิศ ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร[1] โดยก่อสร้างบนพื้นที่เหนือบึงมักกะสัน ทอดยาวไปในตามแนวใต้ทางยกระดับของทางพิเศษศรีรัช ถนนจตุรทิศได้เปิดให้ใช้คมนาคมช่วงแรก (จุดเริ่มต้นทางทิศตะวันตก-จุกลับรถก่อนถึงจุดตัดถนนอโศก-ดินแดง) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และช่วงที่สอง จนถึงจุดตัดถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ส่วนในช่วงที่สาม (บริเวณถนนส่วนที่เหลือทั้งหมด) ได้เปิดให้ใช้ใน พ.ศ. 2548 เช่นกัน[2]

บันทึก แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 แสดงเฉพาะทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรเท่านั้น

อ้างอิง แก้

  1. โครงการ ก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
  2. เปิดแล้วจตุรทิศช่วง ค. เชื่อมโยงการเดินทางกรุงเทพฯ ตะวันตกสู่ตะวันออก www.ryt9.com 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563