สถานีวิทยุศึกษา

สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา.png
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าของสถานี ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับสัมปทาน
ผู้บริหาร นายไพรัชช์ แก้วสังข์ทอง
(หัวหน้าสถานีวิทยุศึกษา)
ความถี่ FM 92.0 MHz
AM 1161 kHz
รูปแบบรายการ ข่าวสาร สาระ และบันเทิง
พื้นที่กระจายเสียง ไทย ประเทศไทย
ภาษาที่ใช้ ไทย ภาษาไทย
คำขวัญ ฟังวิทยุศึกษา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาชีวิต.
ที่ตั้งห้องส่ง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 1 มกราคม พ.ศ. 2497 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ moeradiothai.net

สถานีวิทยุศึกษา เป็นสถานีวิทยุของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอรายการเกี่ยวกับการศึกษา ธรรมะ สุขภาพ ข่าวสาร และรายการบันเทิงต่าง ๆ

ประวัติแก้ไข

สถานีวิทยุศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2496 โดยมติของคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มีที่ทำการอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิค ทุ่งมหาเมฆ ด้วยเครื่องส่งวิทยุ ที่วิทยาลัยประกอบขึ้นเอง มีกำลังส่ง 500 วัตต์ โดยใช้คลื่นความถี่ยาว 1,160 kHz และความถี่คลื่นสั้น 11.6 MHz โดยเริ่มกระจายเสียงวันแรกเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2497

ในระยะแรกรายการ ที่จัดออกอากาศ ได้แก่ บทความ รายการสำหรับเด็ก ดนตรีไทยและสากล ละคร ทั้งละครไทยและละครภาษาอังกฤษ วิชาชุดครูระดับต่าง ๆ ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุศึกษา เช่น ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, เปลื้อง ณ นคร, เจือ สตะเวทิน, ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, เจริญพัน ชุมสาย ณ อยุธยา, ฉันท์ ขำวิไล, จินตนา ยศสุนทร, หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย, ครูชิ้น ศิลปบรรเลง, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล[1]

การออกอากาศแก้ไข

สถานีวิทยุศึกษาทำการออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 00.00 น. โดยสามารถเลือกรับฟังได้ทางคลื่น FM 92.0 MHz, AM 1161 kHz และ เครือข่ายดาวเทียมช่อง R31 หรือเลือกรับฟังรายการสด และย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ของสถานีวิทยุศึกษา

อ้างอิงแก้ไข

  1. สถานีวิทยุศึกษา, ประวัติสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข