โรงเรียนอำนวยศิลป์

โรงเรียนอำนวยศิลป์ (Amnuay Silpa School) ก่อตั้งเมื่อปี 2469 ปัจจุบันจัดการศึกษาระบบสองภาษาหลักสูตรไทยและอังกฤษและ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนการคิดแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ความสำเร็จในการจัดการศึกษามาตลอด 9 ทศวรรษส่งผลให้โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังคงเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระดับคะแนนสูงสุดในการสอบระดับชาตินักเรียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการคิดนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษาระบบสองภาษา สองวัฒนธรรมของเราเป็นพลวัตที่มุ่งสู่การพัฒนาเด็กรอบด้านสร้างทัศนะมุมมองที่เป็นสากลและทัศนะของคนไทย สร้างพื้นฐานสู่การเป็นนวัตกรและผู้นำในศตวรรษที่ 21

ที่ตั้งแก้ไข

304/1 ถนนศรีอยุธยา​ แขวงทุ่งพญาไท​ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร​ 10400

ประเภทโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนสองภาษา

คติพจน์แก้ไข

กลุยาณการี กลฺยาณํ ทำดีได้ดี

ก่อตั้งแก้ไข

พ.ศ. 2469

ครูใหญ่แก้ไข

มร. โจเซพ ไพน์

เพศแก้ไข

ชาย/หญิง

ช่วงอายุแก้ไข

3 - 18 ปี

จำนวนนักเรียนแก้ไข

1110 คน

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรสองภาษาไทย-อังกฤษ

ระดับชั้นที่เปิดสอนแก้ไข

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาแก้ไข

ไทย - อังกฤษ

คณะแก้ไข

เตโช

วายุ

นที

ปฐวี

เว็ปไซต์แก้ไข

https://www.amnuaysilpa.ac.th

เบอร์โทรศัพท์แก้ไข

0-2354-5267

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข