สหศึกษา (อังกฤษ: mixed-sex education หรือ mixed-gender education หรือ coeducation) เป็นระบบการศึกษาที่ชายและหญิงศึกษาร่วมกัน การศึกษาเอกเพศเป็นการจัดการศึกษาโดยทั่วไปจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากนั้นสหศึกษากลายเป็นมาตรฐานในหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศตะวันตก ส่วนการศึกษาเอกเพศยังคงพบได้มากในกลุ่มประเทศมุสลิม ข้อดีของการจัดการศึกษาทั้งสองระบบยังเป็นข้อถกเถียง

วิทยาลัยโอเบอร์ลิน

อาร์คบิชอปเทนิสันเชิร์ชออฟอิงแลนด์ไฮสกูล ซึ่งก่อตั้งใน ค.ศ. 1714 ในสหราชอาณาจักร อาจเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด โดยรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่วันเปิดโรงเรียนจวบจนปัจจุบัน[1] ทว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะไปเช้าเย็นกลับเท่านั้น ขณะที่โรงเรียนประจำสหศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ ดอลลาร์อคาเดมี อันเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับหญิงและชายอายุระหว่าง 5–18 ปี ในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร นับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนใน ค.ศ. 1818 โรงเรียนรับนักเรียนหญิงและชายจากเขตแพริชดอลลาร์และพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนแห่งนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันและมีนักเรียนประมาณ 1,250 คน[2]

วิทยาลัยสหศึกษาแห่งแรกได้แก่วิทยาลัยโอเบอร์ลินที่โอเบอร์ลิน รัฐโอไฮโอ เปิดทำการเรียนการสอนวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1833 ด้วยจำนวนนักศึกษา 44 คน ประกอบด้วยชาย 29 คนและหญิง 15 คน สถานะความเท่าเทียมทางการศึกษาของหญิงไม่บรรลุจนถึง ค.ศ. 1837 และหญิง 3 คนแรกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน ค.ศ. 1840 ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 สถาบันระดับอุดมศึกษาจำนวนมากที่เปิดสอนจำกัดเพศ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบสหศึกษา

อ้างอิง แก้

  1. "Archbishop's school, 300 years later". The Church Times. สืบค้นเมื่อ 27 November 2019.
  2. "About Dollar". Dollar Academy. สืบค้นเมื่อ June 10, 2017.