ทรงกิตติ จักกาบาตร์

พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ (22 ธันวาคม พ.ศ. 2493 — ) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1][2] เคยดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 4

ทรงกิตติ จักกาบาตร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ถัดไป พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า พลโท วิชัย บัวรอด
ถัดไป พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์
เสนาธิการทหารบก
ก่อนหน้า พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
ถัดไป พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
คู่สมรส ภรณีย์ จักกาบาตร์
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย (ถึงปีพ.ศ. 2548)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำการ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2554
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนพิพัฒนา จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21
 • นายทหารฝ่ายอำนวยการสายการข่าว ชั้นที่ 1 รุ่นที่ 1 โรงเรียนข่าวทหารบก พ.ศ. 2515
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2518
 • หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2524
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 62 ) พ.ศ. 2527
 • หลักสูตรเตรียมการสำหรับผู้บังคับหน่วยทหาร รุ่นที่ 3 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง พ.ศ. 2528
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ แคมป์เบอร์ลี่ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2529
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต.ค.พ.ศ. 2546 – ก.ย.พ.ศ. 2547

การรับราชการแก้ไข

 • ผู้บังคับหมวดลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2515
 • ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2518
 • รองผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2520
 • ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2522
 • ผู้บังคับกองร้อยต่อสู้รถถังที่ 10 พ.ศ. 2524
 • รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 19 พ.ศ. 2524
 • ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2526
 • รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 25 พ.ศ. 2527
 • อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2529
 • รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2533
 • รองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 พ.ศ. 2533
 • ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/จาการ์ตา และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/จาการ์ตา พ.ศ. 2535
 • ผู้อำนวยการกองข่าว สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2538
 • ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2540
 • ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2541
 • รองเจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2543
 • รองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.ศ. 2544
 • แม่ทัพภาคที่ 4 พ.ศ. 2546
 • ผบ.รร.จปร. พ.ศ. 2546
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พ.ศ. 2547
 • ราชองครักษ์พิเศษ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547[3]
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ. 2548
 • รองเสนาธิการทหาร พ.ศ. 2548
 • เสนาธิการทหาร พ.ศ. 2549
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2551

บทบาทแก้ไข

พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ นับได้ว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 (ตท.10) เช่นเดียวกับทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันได้มีตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 ได้รับการสนับสนุนให้ย้ายจากกองบัญชาการทหารสูงสุดไปยังกองทัพบก ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 แต่หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พล.อ.ทรงกิตติ ก็ได้ย้ายกลับไปที่กองบัญชาการทหารสูงสุดอีดครั้ง และได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในที่สุด [4]

ในเหตุการณ์สงกรานต์เลือด พล.อ.ทรงกิตติ ได้รับการแต่งตั้งจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเหตุการณ์ก็จบลงได้อย่างสวยงาม โดยไม่มีผู้เสียชีวิต[5]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]

พล.อ.ทรงกิตติ มีชื่อเล่นว่า "ตุ้ย" จึงมีชื่อที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กตุ้ย" และนับได้ว่าเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นทหารม้าที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อน

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางภรณี จักกาบาตร์ มีบุตรธิดาสามคนคือ นางสาวกฤตินี จักกาบาตร์ นางสาวรวิตา จักกาบาตร์ และนายกิตติภูมิ จักกาบาตร์

รางวัลแก้ไข

 • ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ. 2552[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ประเทศไทยแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

 •   ออสเตรเลีย : พ.ศ. 2544 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออสเตรเลีย ชั้นสมาชิก [14]
 •   อินโดนีเซีย : พ.ศ. 2544 -   เครื่องอิสริยาภรณ์บินตัง ยูดาร์ นามาร์ นารายา [14]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. แนวหน้า, โปรดเกล้าฯโยกย้ายทหาร 556 ตำแหน่ง "ทรงกิตติ จักกาบาตร์"นั่งผบ.สส., 31 สิงหาคม 2551
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/153175.PDF
 4. หนังสือ ลับลวงพราง ปฏิวัติปราสาททราย โดย วาสนา นาน่วม : สำนักพิมพ์มติชน ISBN 9789740203384
 5. ผอ.กอฉ.ยัน จนท.จะไม่ใช้อาวุธผลักดันผู้ชุมนุม
 6. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 7. ทำเนียบศิษย์เก่ารางวัลเกียรติยศจักรดาว
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๓, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๓๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, [ttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/216/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๗, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
 14. 14.0 14.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑, ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔