บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2491 ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี) นักการเมืองและทหารบกชาวไทย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] และเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ กรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์
ถัดไป พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2491 (73 ปี)
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
คู่สมรส นุชา เนียมประดิษฐ์
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย (จนถึงปีพ.ศ. 2532)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจำการ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2551
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บุญสร้าง ได้รับรางวัลแห่งหอเกียรติยศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่สถาบันฯ ได้ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[2]

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งสำคัญทางทหารแก้ไข

 • อาจารย์ประจำกองวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2516
 • นายทหารคนสนิท รองผู้บัญชาการทหารบก 2521
 • ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ 2526
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 2529
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2532
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ 2534
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหาร 2539
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ช่วยราชการ ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด 2539 - 2540
 • ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2540 - 2542
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2542 - 2543
 • เจ้ากรมยุทธการทหาร 2544 - 2545
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม 2545 - 2546
 • เสนาธิการทหาร 2546 – 2548

ราชการพิเศษแก้ไข

ตำแหน่งสูงสุดแก้ไข

 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551 (เกษียณอายุราชการ)

บทบาทแก้ไข

ในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ขณะนั้น บุญสร้าง ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และร่วมอยู่ในกองบัญชาการต่อต้านการปฏิวัติ ของ พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วย และมีบทบาทในการเกลี้ยกล่อม พล.อ.เรืองโรจน์ ไม่ให้ตัดสินใจสู้รบกับฝ่าย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งนำอาจนำไปสู่ความเสียหาย เสียชีวิตเลือดเนื้อของทหารไทยด้วยกันเอง

บุญสร้าง ได้รับแต่งตั้งพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ในปี พ.ศ. 2549[3]

ซึ่งจากบทบาทนี้ทำให้ บุญสร้างได้รับฉายาว่าเป็น "วีรบุรุษ 19 กันยา"[4] และหลังจากที่ เรืองโรจน์ ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายหลังการรัฐประหารได้ไม่นาน บุญสร้างก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนต่อไป และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ด้วย

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

บุญสร้าง นับได้ว่าเป็นนายทหารในกองทัพบกไทยเพียงไม่กี่คนในระดับสูงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสปอยต์ จากสหรัฐอเมริกา[6]

ขีวิตส่วนตัว สมรสกับ พลโทหญิง แพทย์หญิง นุชา เนียมประดิษฐ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. ถวายรางวัลพระเทพฯ หอเกียรติยศสถาบันเอไอทีจาก ข่าวสด วันที่ 10 กันยายน 2553
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (วินัย ภัททิยกุล, บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์)
 4. มติชน สุดสัปดาห์ 23 ก.พ.-1 มี.ค. 2550
 5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 6. หนังสือ ลับลวงพราง ปฏิวัติปราสาททราย โดย วาสนา นาน่วม : สำนักพิมพ์มติชน ISBN 9789740203384
 7. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๑