พลเอก คือยศนายทหารชั้นนายพล บางประเทศเป็นยศทหารอากาศด้วย

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

การใช้งาน

แก้

ในปัจจุบัน

แก้
ประเทศ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ยศสูงกว่าหนึ่งชั้น หมายเหตุ
  สหรัฐ พลเอก General พลเอกอาวุโส ใช้กับทุกเหล่าทัพยกเว้นกองทัพเรือสหรัฐ
  สหราชอาณาจักร พลเอก General จอมพล ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  ฝรั่งเศส พลเอก Général d'armée General of the Army จอมพล ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  เยอรมนี พลเอก General General ไม่มี อดีตเคยมียศสูงกว่า
  สเปน พลเอก General de Ejército General of the Army พลเอกอาวุโส
  รัสเซีย พลเอก Генера́л-полко́вник Colonel general พลเอกอาวุโส
  สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอก 上将 General พลเอกอาวุโส ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  สาธารณรัฐจีน พลเอก 二級上將 General พลเอกอาวุโส ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  ญี่ปุ่น พลเอก 大将 General จอมพล ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  เกาหลีเหนือ พลเอก 상장 Colonel General พลเอกอาวุโส
  เกาหลีใต้ พลเอก 대장 General จอมพล สุดที่พลเอก ไม่เคยตั้งจอมพล
  ไทย พลเอก พลเอก General จอมพล ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  เวียดนาม พลเอก Thượng tướng Colonel general พลเอกอาวุโส ปัจจุบันสุดที่พลเอก
  พม่า พลเอก ဗိုလ်ချုပ်ကြီး General พลเอกรองอาวุโส
  กัมพูชา พลเอก នាយឧត្តមសេនីយ៍ General พลเอกอาวุโส
  อินโดนีเซีย พลเอก Jenderal General พลเอกอาวุโส ปัจจุบันสุดที่พลเอก

อดีตประเทศ

แก้
ประเทศ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ยศสูงกว่าหนึ่งชั้น หมายเหตุ
    ไรช์เยอรมัน พลเอกทหารราบ General der Infanterie General of the Infantry พลเอกอาวุโส
พลเอกทหารม้า General der Kavallerie General of the Cavalry
พลเอกทหารปืนใหญ่ General der Artillerie General of the Artillery
พลเอกทหารช่าง General der Pioniere General of the Engineers
  สหภาพโซเวียต พลเอก генера́л-полко́вник Colonel General พลเอกอาวุโส
  เยอรมนีตะวันออก พลเอก Generaloberst Colonel General พลเอกอาวุโส

อ้างอิง

แก้