พลทหาร (ย่อว่า พลฯ) หมายถึง ทหารเกณฑ์ หรือทหารกองเกิน ซึ่งถูกบังคับให้ต้องเป็นทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยจะเป็นทหารกองประจำการที่ชั้นยศต่ำที่สุดในกองทัพ มีหน้าที่รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ และเมื่อบุคคลใดที่ได้รับราชการเป็นทหารเกณฑ์ ก็จะมีตำแหน่งเป็นพลทหารในทันที

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

ประเภท แก้

  • พลทหารประจำการ หมายถึง ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพลอาสาสมัครเป็นข้าราชการ แต่ไม่มียศ เช่น พลสารวัตร, พลอาสาสมัคร, พลปืนเล็ก
  • พลทหารกองประจำการ หมายถึง ทหารเกณฑ์ หรือทหารที่สมัครเข้ากองประจำการเพราะกฎหมายบังคับให้ต้องเป็นทหาร

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งที่มา แก้

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พลนำสาร พลอาสาสมัคร พลสารวัต เก็บถาวร 2017-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน