พลทหารอากาศ

สมาชิกขององค์ประกอบทางอากาศของกองทัพ

พลทหารอากาศ (อังกฤษ: airman) หรือ นักบิน เป็นสมาชิกของกองทัพอากาศหรือเหล่าอากาศของกองทัพแห่งชาติ ในกองทัพอากาศบางแห่ง ยังหมายถึงพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย[1] นักบินสามารถเรียกได้ว่าเป็นทหารในคำจำกัดความอื่น ๆ[2] เนื่องจากการกำหนดยศทหาร คำว่านักบิน (airman) ที่ใช้สื่อถึงผู้ชายยังใช้กับผู้หญิงด้วย

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ
พลทหารอากาศสหรัฐ ระหว่างการโดดร่มชูชีพ STG ครั้งที่ 720 กระโดดออกจากเครื่องบิน ซี-130เจ ซูเปอร์เฮอร์คิวลิสระหว่างการฝึกกู้ภัยทางน้ำในด้ามกระทะฟลอริดา

ในการใช้การบินพลเรือน คำว่า นักบิน นั้นคล้ายคลึงกับคำว่า กะลาสี ในการใช้งานทางทะเล ในการใช้งานขององค์การบริหารการบินแห่งชาติอเมริกัน นักบิน (airman) คือผู้ถือใบประกาศนียบัตรนักบิน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ใบรับรองนี้ออกให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดย สำนักรับรองมาตรฐานนักบินแห่งองค์การบริหารการบินแห่งชาติ

ไทย

แก้

ในกองทัพอากาศไทย พลทหารอากาศ (airman) เขียนย่อว่า พลฯ เป็นกำลังพลของกองทัพอากาศไทยที่ได้มาจากการเกณฑ์ทหารหรือการสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการตามที่พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนด[3] เป็นยศที่อยู่รองลงมาจากจ่าอากาศตรี และไม่มียศใดอยู่ต่ำกว่า[4]

สหรัฐ

แก้

กองทัพอากาศ

แก้

ในกองทัพอากาศสหรัฐ airman (นักบิน) มักเป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกสมาชิกคนใดก็ได้ในกองทัพอากาศสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงยศ นอกจากนี้ยังเป็นยศของพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์เฉพาะในกองทัพอากาศด้วย ยศพลทหารอากาศ (ย่อว่า "Amn") คือยศทหารลำดับที่สองจากด้านล่าง เหนือกว่ายศพลทหารอากาศ อี-1 (airman basic) และต่ำกว่าจ่าอากาศตรี (airman first class นักบินชั้นหนึ่ง) เพียงเล็กน้อย นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทัพอากาศในปี พ.ศ. 2490 "พลทหารอากาศ" ทุกยศจะหมายรวมถึงผู้หญิงอยู่เสมอ และในบริบทนี้ คำว่า "man" แปลว่า "มนุษย์" ในอดีต ยศของกองทัพอากาศสหรัฐ ได้แก่ นักบินชั้นสอง และนักบินชั้นสาม[Note 1] ตำแหน่งพลทหารอากาศ อี-2 ในปัจจุบันเรียกว่า นักบินชั้นสาม ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2510

บุคคลที่มียศพลทหารอากาศ อี 1 จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพลทหารอากาศ หลังจากปฏิบัติหน้าที่ประจำการในกองทัพอากาศเป็นเวลา 6 เดือน หากทหารรายดังกล่าวได้ลงทะเบียนเพื่อรับราชการทหารเป็นเวลาอย่างน้อยสี่ปีในการปฏิบัติหน้าที่ ในทางกลับกัน ผู้สมัครจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นพลทหารอากาศทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกขั้นพื้นฐานของกองทัพอากาศ (และต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย) โดยได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายประการ:

ผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นเหล่านี้ในตำแหน่งพลทหารอากาศจะได้รับอนุญาตให้สวมแถบเครื่องหมายนักบินเดี่ยวในระหว่างพิธีสำเร็จการศึกษาการฝึกขั้นพื้นฐานของกองทัพอากาศ ที่ฐานทัพอากาศแลคแลนด์ ในเมืองแซนแอนโทนีโอ รัฐเท็กซัส นอกจากนี้ยังได้รับการจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับเกรดการจ่ายเงินสำหรับพลทหารอากาศเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกขั้นพื้นฐาน (เสมือนว่าได้สมัครเป็นทหารอากาศตั้งแต่วันแรกหากนับตามค่าจ้าง แต่ถ้าไม่จบการฝึกขั้นพื้นฐานและถูกปลดประจำการก็จะไม่ได้รับค่าจ้างพิเศษ)

ในขณะที่อยู่ในยศพลทหารอากาศ หน้าที่ของพลอาสาสมัคร ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตทหารของกองทัพอากาศและมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่พิเศษของกองทัพอากาศ และเมื่อจบการฝึกขั้นพื้นฐาน พลทหารอากาศทุกคนจะเข้าสู่การฝึกที่โรงเรียนกองทัพอากาศเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ในหน้าที่พิเศษที่พวกเขาและกองทัพอากาศได้เลือกไว้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจ และความต้องการของกองทัพอากาศ สำหรับพลทหารอากาศที่มีความสามารถสูง โปรแกรมการฝึกบางโปรแกรมอาจจะต้องเข้ารับการฝึกในโรงเรียนมากกว่าหนึ่งแห่ง และใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

พลทหารอากาศสหรัฐมักจะถูกเรียกว่า "ปีกยุง" เนื่องจากเครื่องหมายมีความคล้ายคลึงกับปีกเล็ก ๆ ของยุง

กองทัพเรือ

แก้

ในกองทัพเรือสหรัฐ พลทหารการบิน (airman) เป็นยศเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเกรดการจ่ายเงิน อี-3 ในเหล่าการบินของกองทัพเรือ แต่อยู่ต่ำกว่ายศของจ่าโท (petty officer third class) ซึ่งจ่ายเงินเดือนในระดับ อี-4[Note 2]

ยามฝั่ง

แก้

ในยามฝั่งสหรัฐ ตำแหน่งจะคล้ายกันหรือเหมือนกันมากกับตำแหน่งในกองทัพเรือสหรัฐฯ และพลยามฝั่งการบินของหน่วยยามฝั่งก็มียศเหมือนกันและจ่ายรูปแบบเดียวกับพลทหารการบินในกองทัพเรือ พลยามฝั่งการบินของหน่วยยามฝั่งเป็นพลอาสาสมัครที่ระดับการจ่ายเงิน อี-3 อยู่ในสาขาการบินของหน่วยยามฝั่ง พลยามฝั่งการบิน อยู่เหนือพลยามฝั่งการบินปี 2, กะลาลีปี 2, พลยิงปี 2 ซึ่งเป็นเกรดการจ่าย E-2 แต่ต่ำกว่าระดับของจ่าโท (petty officer third class) ที่อยู่ในชั้นเงินเดือนระดับอี-4

เวเนซุเอลา

แก้

ยศดังกล่าวใช้งานกับกองทัพเวเนซุเอลา.

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้
 1. ในปี พ.ศ. 2510 มีการปรับโครงสร้างยศพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ครั้งสำคัญ และอดีตยศ "นักบินชั้นหนึ่ง" ก็กลายเป็น "จ่าอากาศโท"; อดีต "นักบิน" กลายเป็น "นักบินชั้นหนึ่ง" ยศใหม่; อดีต "นักบินชั้นสอง" กลายเป็น "นักบิน"; และอดีต "นักบินชั้น 3" ก็ได้กลายมาเป็น "นักบินขั้นพื้นฐาน" ระดับการจ่ายเงินและสวัสดิการทั้งหมดยังคงอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกยศใหม่และยุ่งยากน้อยลง
 2. The following Navy rates (actual job names and functions) fall within the category of "Airman" and are all at the E-3 pay grade: อัตราของกองทัพเรือต่อไปนี้ (ชื่องานและหน้าที่จริง) อยู่ในหมวดหมู่ของ "นักบิน" และทั้งหมดอยู่ที่ระดับการจ่ายเงิน E-3:
  • AD: aviation machinist's mate
  • AE: aviation electrician's mate
  • AG: aviation aerographer's mate
  • AM: aviation structural mechanic
  • AME: aviation structural mechanic (egress)
  • AO: aviation ordnanceman
  • AS: aviation support equipment technician
  • AT: aviation electronics technician
  • AW: aviation warfare systems operator
  • AZ: aviation maintenance administrationman

อ้างอิง

แก้
 1. "Airman". Oxford English Dictionary.
 2. "soldier - Dictionary Definition". Vocabulary.com. สืบค้นเมื่อ 2020-07-19.
 3. "เปิดเรื่องราวการ "เกณฑ์ทหาร" จากทั่วโลก | Thai PBS NOW". Thai PBS. 2024-04-02.
 4. คู่มื่อศัพท์ และ คำย่อทางทหาร (PDF). มณฑลทหารบกที่ 16.[ลิงก์เสีย]