พันโท (อังกฤษ: lieutenant colonel UK: /lɛfˈtɛnənt ˈkɜːrnəl/ lef-ten-ənt-_-KUR, US: /lˈtɛn-/ loo-ten--) เป็นยศของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก นาวิกโยธินส่วนใหญ่ และกองทัพอากาศบางประเทศในโลก มีระดับที่สูงกว่าพันตรีและต่ำกว่าพันเอก ซึ่งกำลังตำรวจในสหรัฐก็มีการใช้งานยศพันโทในภาษาอังกฤษ (lieutenant colonel) ในภาษาอังกฤษ บางครั้งการเรียกยศพันโท (lieutenant colonel) มักถูกเรียกย่อให้เหลือเพียง colonel ซึ่งหมายถึงพันเอก และในการสนทนาบางครั้งที่ไม่เป็นทางการ ในกองทัพอังกฤษมักจะเรียกผู้ดำรงยศพันโทว่า "ครึ่งพันเอก" ในภาษาอังกฤษคือ half-colonel[1] ซึ่งยศนี้เริ่มต้นในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2465 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

ทหารยศพันโทโดยทั่วไปจะรับผิดชอบกองกำลังระดับกองพัน[2]หรือกรมทหารในกองทัพบก

บทความต่อไปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับยศพันโทในแต่ละประเทศ ได้แก่

ระเบียงภาพ

แก้

กองทัพบก

แก้

กองทัพอากาศ

แก้

กิจการอื่น ๆ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Bonn, Keith E. (2005). Army Officer's Guide (50th ed.). Mechanicsville, Pa.: Stackpole Books. p. 14.
  2. "ควันหลง ย้าย 449 ผู้พัน "บิ๊กบี้" จัดแถว เด้งรับสถานการณ์ร้อน". www.thairath.co.th. 2022-11-10.
  3. "Officers' rank insignia". British Army. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 September 2008.