นาวาเอก (คำย่อ: น.อ.) เป็นยศทางกองทัพเรือที่ถูกใช้สำหรับราชนาวีที่มีการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด เมื่อเทียบกับกองทัพบกยศนี้เทียบได้กับยศพันเอก และเทียบกับกองทัพอากาศจะได้ยศนาวาอากาศเอก ในรหัสยศเนโท ยศนาวาเอกจะใช้รหัส OF-5 แม้ทางกองทัพสหรัฐจะใช้เป็นรหัสยศ O-6

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ
ยศนาวาเอกที่ปลอกแขนของราชนาวี ณ งาน HMNB Clyde เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

บางครั้งถูกเรียกชื่อยศนี้ว่า "ship-of-the-line captain" (เช่น ฝรั่งเศส, อาร์เจนตินา, สเปน), "captain of sea and war" (เช่น โปรตุเกส), "captain at sea" (เช่น เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์) และ "captain of the first rank" (รัสเซีย)

สมุดภาพ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้