นาวิกโยธิน (อังกฤษ: marines) หรือ ทหารราบทางทะเล (อังกฤษ: naval infantry) เป็นกำลังทหารที่ได้รับการฝึกให้ปฏิบัติการในเขตชายฝั่งเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพเรือ ในอดีตนาวิกโยธินได้รับมอบหมายให้ช่วยรักษาระเบียบวินัยบนเรือ การขึ้นเรือข้าศึกระหว่างการรบหรือยึดเรือ และเป็นกำลังพลในการตีโฉบฉวยขึ้นฝั่งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกองทัพเรือ นาวิกโยธินในประเทศส่วนใหญ่จะสังกัดกองทัพเรือ

นาวิกโยธินสเปน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Marines