กองทัพบก คือกองกำลังทหารที่ปฏิบัติการในภาคพื้นดินเป็นหลัก มีหน้าที่ป้องกันและปฏิบัติการรบในภาคพื้นดิน กองทัพบกนับเป็นกองกำลังทหารที่กำเนิดขึ้นเป็นประเภทแรก หน่วยรบหลักในกองทัพบกแบ่งออกเป็น 3เหล่าคือ

  • ทหารราบ ทำการรบด้วยอาวุธประจำกายในระยะประชิด
  • ทหารม้า ทำการรบโดยใช้ม้าหรือยานยนต์ และ
  • ทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่สนับสนุนการรบของสองเหล่าแรกด้วยปืนใหญ่หรืออาวุธวิธีไกล

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้