ทหาร

ผู้รับราชการในกองทัพ

ทหาร คือ ผู้ต่อสู้หรือรบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทหารอาจเป็นบุคคลที่ถูกเกณฑ์มาหรือมาด้วยความสมัครใจ หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร และทหารอาจยังนิยามได้อีกว่า เป็นบุคลากรของกองทัพที่แบ่งออกเป็นเหล่าต่าง ๆ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ[1] ทหารเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ทหาร
ทหารไทย (ด้านหน้า) และทหารสหรัฐ (ด้านหลัง)
รายละเอียด
กลุ่มงานการทหาร
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
กะลาสี
คอมมานโด
นาวิกโยธิน

ศัพทมูลวิทยา แก้

การเลือกความถนัดทางอาชีพทหาร แก้

ผู้หญิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "soldier - Dictionary Definition". Vocabulary.com. สืบค้นเมื่อ 2020-07-19.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้