คอมมานโด ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ทหารหรือหน่วยพิเศษ โดยปกติในการใช้ร่วมสมัย คอมมานโด หมายถึง หน่วยทหารราบเบาหัวกะทิหรือกำลังปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการขึ้นบกสะเทินน้ำสะเทินบก การกระโดดร่ม การไต่เขาและเทคนิคที่คล้ายกัน เพื่อปฏิบัติการโจมตี เดิมที "คอมมานโด" หมายถึง ชนิดของหน่วยรบ ซึ่งไม่ใช่ปัจเจกบุคคลในหน่วยนั้น

ในกองทัพของประเทศส่วนใหญ่ คอมมานโดมีลักษณะเฉพาะตรงที่มีความเชี่ยวชาญในการโจมตีเป้าหมายทางทหารตามแบบ ในขณะที่หน่วยกำลังพิเศษอื่นมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการต่อต้านการก่อการร้าย การลาดตระเวนสอดแนม และการก่อวินาศกรรม อย่างไรก็ดี คำว่า คอมมานโด บางครั้งยังใช้เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหลัง (รวมทั้งหน่วยตำรวจพลเรือนบางหน่วยด้วย)

อ้างอิง

แก้