เรืออากาศโท

ยศทหารสัญญาบัตรในกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรและกองทัพอากาศหลายประเทศ

เรืออากาศโท[1] (อังกฤษ: flying officer ตัวย่อ ร.ท.;Fg Off ในกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรและอินเดีย FLGOFF ในกองทัพอากาศออสเตรเลีย; FGOFF ในกองทัพอากาศนิวซีแลนด์; ในอดีตเคยใช้ F/O ในทุกกองทัพอากาศที่ใช้งานคำนี้และยังพบบ่อยในสหราชอาณาจักร) เป็นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่อ่อนอาวุโสในกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร (RAF)[2] กองทัพอากาศของหลายประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากสหราชอาณาจักร บางครั้งใช้เป็นคำแปลภาษาอังกฤษของยศที่เทียบเท่าในประเทศที่มีโครงสร้างยศเฉพาะตัวของกองทัพอากาศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นยศที่สูงกว่าเรืออากาศตรี และต่ำกว่าเรืออากาศเอก ยศนี้ถูกเริ่มต้นในไทยขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2410 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรืออากาศโท
Flying officer
เครื่องหมายแขนเสื้อ / ไหล่
นาวาอากาศตรีสหราชอาณาจักร
สังกัตกองทัพอากาศ
อักษรย่อFg Off / FLGOFF / FGOFF / ร.ท.
เทียบยศเนโทOF-1
เทียบยศนอกเนโทO-2
สถาปนา1 เมษายน 2461 (2461-04-01) (ทอ.สหราชอาณาจักร)
ยศที่สูงกว่าเรืออากาศเอก
ยศที่ต่ำกว่าเรืออากาศตรี
ยศที่คล้ายคลึง
ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

ยศนี้เทียบกับระบบรหัสยศของเนโทคือ OF-1 เทียบเท่ายศร้อยโทในกองทัพบกสหราชอาณาจักร หรือราชนาวิกโยธิน[3] แต่มียศเหนือกว่ารองเรือเอก (sub-lieutenant) ในราชนาวี

เรืออากาศโทมียศเทียบเท่าเจ้าหน้าที่ส่วน (section officer) ในกองทัพอากาศหญิงช่วยรบ

ต้นกำเนิด

แก้

เดิมกองบินหลวง (Royal Flying Corps) ใช้คำว่า flying officer เป็นชื่อตำแหน่งของนายทหารอ่อนอาวุโส ไม่ใช่ชื่อของยศ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2461 กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ได้ปรับใช้ระบบยศจากกองทัพบกสหราชอาณาจักร โดยมีเรือโท (sub-lieutenant) จากหน่วยบริการการบินกองทัพเรือ (Royal Naval Air Service) และร้อยโท (lieutenant) จากกองบินหลวง (Royal Flying Corps) ปรับยศเป็นเรือโท (lieutenant) ในกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม จากการปรับโครงสร้างยศภายในกองทัพอากาศในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2462 เรือโท (lieutenant) จึงปรับมาเป็นคำว่า flying officer[4] หรือคำว่าเรืออากาศโท[1] และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

การใช้งาน

แก้

ชื่อของยศเรืออากาศโทในภาษาอังกฤษคือ flying officer ไม่ได้หมายความถึงนายทหารที่ทำหน้าที่เป็นนักบินโดยเฉพาะ แต่เรืออากาศโทหลายนายเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ในบรรดาเหล่าทั้งหมดที่เรืออากาศโทสังกัดอยู่ มีเรืออากาศโทบางนายที่สามารถบังคับการหน่วยบินได้

ในกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่การบิน (aircrew) และวิศวกร (engineer officer) จะได้รับแต่งตั้งให้ครองยศเรืออากาศโท ในขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะได้การแต่งตั้งให้ครองยศเป็นเรืออากาศตรี (pilot officer) ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ระยะเวลาในการครองยศเรืออากาศโทจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเหล่าที่สังกัดก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศขึ้นเป็นเรืออากาศเอกโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่การบินและนายทหารที่มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจะปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน นายทหารที่มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตใช้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และนายทหารในเหล่าอื่น ๆ ภาคพื้นดินใช้ระยะเวลา 3 ปี 6 ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิตแต่ประจำการในหน่วยภาคพื้นดินที่ไม่ใช่ตำแหน่งวิศวกรใช้ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือนสำหรับตำแหน่งเรืออากาศโท – การเลื่อนยศในช่วงแรกสำหรับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการออกแบบมาเพื่อจูงใจในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาประจำการ เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับเรืออากาศโทของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรคือ 30,616.80 ปอนด์ต่อปี[5]

ในหลายกรณี ยศเรืออากาศโทถือเป็นตำแหน่งแรกของนายทหารอากาศหลังจากการจบการฝึกวิชาชีพ เรืออากาศโทอาจจะทำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินในการฝึก ตำแหน่งผู้ช่วย ตำแหน่งนายทหารรักษาความปลอดภัย หรือนายทหารธุรการ โดยปกติจะได้รับมอบหมายให้ดูแลบุคลากร และ/หรือทรัพยากรต่าง ๆ เมื่อนักบินสิ้นสุดการฝึก นักบินจะต้องเข้าประจำการเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนและเข้าร่วมฝูงบินในแนวหน้าในยศเรืออากาศเอก

เครื่องหมายยศ

แก้

เครื่องหมายยศประกอบไปด้วยแถบสีน้ำเงินบางหนึ่งแถบบนแถบสีดำที่กว้างกว่าเล็กน้อย สวมบริเวณท่อนล่างของเสื้อคลุมหรือบริเวณไล่ของชุดนักบินหรือเครื่องแบบลำลอง เครื่องหมายยศบนเครื่องแบบราตรีสโมสรมีลักษณะคล้ายกับลายของกองทัพเรือ โดยมีแถบสีทองหนึ่งแถบพันรอบแขนเสื้อตรงข้อมือทั้งสองข้าง แต่ของกองทัพเรือไม่มีเส้นรอบแขน

กองทัพอากาศอื่น

แก้

ยศเรืออากาศโทยังมีการใช้ในกองทัพอากาศหลายแห่งในเครือจักรภพ เช่น กองทัพอากาศบังกลาเทศ[6], กองทัพอากาศอินเดีย (IAF)[7], กองทัพอากาศนามิเบีย, กองทัพอากาศปากีสถาน (PAF), กองทัพอากาศออสเตรเลีย (RAAF), กองทัพอากาศไนจีเรีย (NAF) และกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ (RNZAF)

กองทัพอากาศแคนาดา (RCAF) ใช้ยศนี้จนกระทั่งการรวมเหล่าทัพทั้งสามรวมกันเป็นกองทัพแคนาดาในปี พ.ศ. 2511 และนำยศของกองทัพบกมาปรับใช้แทน ทำให้นายทหารยศเรืออากาศโทปรับไปเป็นร้อยโท ในการใช้งานอย่างเป็นทางการของฝรั่งเศสแคนาดา (French Canadian) ชื่อของยศเรืออากาศโทคือ lieutenant d'aviation[8] แม้ว่ากองทัพอากาศแคนาดาจะนำมาใช้เป็นชื่อกองทัพอากาศแคนาดาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 แต่ก็ยังคงใช้งานระบบยศแบบกองทัพบกเหมือนเดิม

นอกจากนี้ยังมีการใช้งาน นายดาบโท (warrant flying officer) ในกองทัพอากาศจักรวรรดิญี่ปุ่น

ตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับร้อยโทในกองทัพอากาศมาเลเซีย

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ". กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ).
  2. "Ranks and Badges of the Royal Air Force". Royal Air Force. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 กรกฎาคม 2011. สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2011.
  3. "Armed Forces Act 2001". www.legislation.gov.uk. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 มกราคม 2013.
  4. Hobart, Malcolm C (2000). Badges and Uniforms of the Royal Air Force. Leo Cooper. p. 26. ISBN 0-85052-739-2.
  5. "Rates of Pay, 2015" (PDF). raf.mod.uk. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 21 กันยายน 2015. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2016.
  6. "BAF RANKS". Bangladesh Air Force Website. BAF Communication Unit. 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-11. สืบค้นเมื่อ 13 December 2020.
  7. "Officer ranks in Indian Army, Air Force and Navy". India Today. New Delhi. 25 February 2019. สืบค้นเมื่อ 19 December 2020.
  8. "The RCAF". www.castlearchdale.net. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 June 2009. สืบค้นเมื่อ 22 May 2022.