วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[1] (อังกฤษ: Bachelor of Engineering ตัวย่อ วศ.บ., B.E., B.Eng., หรือ B.A.I. จากภาษาละติน) เป็นปริญญาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพระดับแรกซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหลังจากใช้เวลาสี่ถึงห้าปีในการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง ในสหราชอาณาจักรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจะได้รับการรับรองจากหนึ่งในสถาบันวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรรมให้เหมาะสมสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรจัดตั้ง (Incorporated engineer) หรือวุฒิวิศวกรด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อไป ในแคนาดา ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาสามารถได้รับการรับรองจาก CEAB อีกทางเลือกหนึ่งอาจได้รับการรับรองโดยตรงจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรรมมือรายอื่น เช่น สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีส่วนในการไปสู่การเป็นวุฒิวิศวกร (สหราชอาณาจักร) วิศวกรจดทะเบียน หรือใบอนุญาตสำหรับสามัญวิศวกร และได้รับการอนุมัติโดยผู้แทนของกลุ่มวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีความสำคัญมากขึ้นในด้านวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตรบัณฑิต ตัวอย่างเช่น อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถซ้อนทับกับวิทยาศาสตรบัณฑิตได้

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science Engineering - B.Sc.Eng.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering - B.Eng.) วิศวกรรมวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering Science - B.Eng.Sc.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Bachelor of Science in Engineering - B.S.E.) หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Science - B.A.Sc.) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น แคนาดาเป็นประเทศเดียวที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตให้กับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษา สถาบันอื่น ๆ มอบปริญญาทางวิศวกรรมเฉพาะขอบเขตการศึกษา เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Science in Electrical Engineering - B.S.E.E.) และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Science in Mechanical Engineering - BSME)[2]

เป็นเรื่องที่พบได้น้อยและอาจเป็นความหลากหลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่พูดภาษาอังกฤษ คือ Baccalaureus in Arte Ingeniaria (B.A.I. ) จากภาษาละตินหมายถึง ศิลปศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor in the Art of Engineering)[3] ในที่นี้ Baccalaureus in Arte Ingeniaria หมายถึง ความเป็นเลิศในการดำเนินการทาง 'ศิลปศาสตร์' หรือ 'หน้าที่' ของวิศวกร ปริญญานี้ถูกมอบโดยมหาวิทยาลัยดับลิน (วิทยาลัยทรินิตีดับลินมีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ ค.ศ. 1841) และยังเป็นมหาวิทยาลัยร่วมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ แต่ในทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตยังใช้คำนำหลังชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า B.E. แม้ว่าชื่อปริญญาบนแผ่นหนังสัตว์จะแสดงเป็นภาษาละติน

บางมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้อ้างถึงปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ของพวกเขาในภาษาภาษาอาฟรีกานส์ว่า Baccalaureus Ingenieurswese (B.Ing)

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ เก็บถาวร 2018-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 133 ตอนพิเศษ 158 ง, 14 กรกฎาคม 2559, หน้า 6-18
  2. "Example Degrees". สืบค้นเมื่อ 2013-01-28.
  3. School of Engineering:Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland