เครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเนโท

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

แผนภาพเปรียบเทียบ เครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเนโท (อังกฤษ: Ranks and insignia of NATO air forces officers) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบยศทางทหารของกองกำลังทางอากาศแต่ละรัฐสมาชิกเนโท

นายทหาร (OF 1–10)

แก้
รหัสเนโท OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D) นักเรียนนายทหาร
  กองทัพอากาศแอลเบเนีย[1]
                 
Gjeneral lejtant Gjeneral major Gjeneral brigade Kolonel Nënkolonel Major Kapiten Toger Nëntoger


  กองทัพอากาศเบลเยียม[2]
                     
Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Brigadegeneraal Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Kapitein-commandant Kapitein Luitenant Onderluitenant
Général Lieutenant général Général-major Général de Brigade Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine-commandant Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant
General Generalleutnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstleutnant Major Stabshauptmann Hauptmann Leutnant Unterleutnant
  กองทัพอากาศบัลแกเรีย[3]
                   
Генерал
General
Генерал-лейтенант
General-leytenant
Генерал-майор
General-mayor
Бригаден генерал
Brigaden general
Полковник
Polkovnik
Подполковник
Podpolkovnik
Майор
Mayor
Капитан
Kapitan
Старши лейтенант
Starshi leytenant
Лейтенант
Leytenant


  กองทัพอากาศแคนาดา[4]
                     
General Lieutenant-general Major-general Brigadier-general Colonel Lieutenant-colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet
Général Lieutenant-général Major-général Brigadier-général Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Élève-officier


  กองทัพอากาศโครเอเชีย[5]
                     
Stožerni general General zbora General pukovnik General bojnik Brigadni general Brigadir Pukovnik Bojnik Satnik Natporučnik Poručnik


  กองทัพอากาศเช็กเกีย[6]
                   
Armádní generál Generálporučík Generálmajor Brigádní generál Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík


  กองทัพอากาศเดนมาร์ก[7]
                       
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Sergent
(Officerselev)


  กองทัพอากาศเอสโตเนีย[8]
                     
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant Nooremleitnant Lipnik


รหัสเนโท OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D) นักเรียนนายทหาร
  กองทัพอากาศฟินแลนด์[9]
                         
Kenraali Kenraaliluutnantti Kenraalimajuri Prikaatikenraali Eversti Everstiluutnantti Majuri Kapteeni Yliluutnantti Luutnantti Vänrikki Upseerikokelas Upseerioppilas
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Premiärlöjtnant Löjtnant Fänrik Officersaspirant Officerselev


  French Air and Space Force[10]
                         
Général d´armée aérienne Général de corps aérien Général de division aérienne Général de brigade aérienne Colonel Lieutenant-colonel Commandant Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Aspirant Élève-officier


  กองทัพอากาศเยอรมัน[11]
                            Enlisted rank plus bottom thin silver
cord indicating cadet's career
General General­leutnant General­major Brigade­general Oberst Oberst­leutnant Major Stabs­haupt­mann Haupt­mann Ober­leut­nant Leut­nant Ober­fähn­rich Fähn­rich Fahnen­junker


  กองทัพอากาศกรีซ[12]
                   
Πτέραρχος
Pterarchos
Αντιπτέραρχος
Antipterarchos
Υποπτέραρχος
Ypopterarchos
Ταξίαρχος
Taxiarchos
Σμήναρχος
Sminarchos
Αντισμήναρχος
Antisminarchos
Επισμηναγός
Episminagos
Σμηναγός
Sminagos
Υποσμηναγός
Yposminagos
Ανθυποσμηναγός
Anthyposminagos


  กองทัพอากาศฮังการี[13]
                    ไม่มี
เครื่องหมาย
Vezérezredes Altábornagy Vezérőrnagy Dandártábornok Ezredes Alezredes Őrnagy Százados Főhadnagy Hadnagy Honvéd­tisztje­lölt


  ไอซ์แลนด์ ไม่มีกองทัพอากาศ


  กองทัพอากาศอิตาลี[14]
                       
Generale Generale di squadra aerea con incarichi speciali Generale di squadra aerea Generale di divisione aerea Generale di brigata aerea Colonnello Tenente colonnello Maggiore Primo capitano Capitano Tenente Sottotenente


  Latvian Air Force[15]
                 
Ģenerālleitnants Ģenerālmajors Brigādes ģenerālis Pulkvedis Pulkvežleitnants Majors Kapteinis Virsleitnants Leitnants


รหัสเนโท OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D) นักเรียนนายทหาร
  กองทัพอากาศลิทัวเนีย[16]
                     
Generolas Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Vyresnysis leitenantas Leitenantas Kariūnas


  ลักเซมเบิร์ก ไม่มีกองทัพอากาศ


  Montenegrin Air Force[17]
                   
General pukovnik General potpukovnik General major Brigadir general Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik


  กองทัพอากาศมาซิโดเนียเหนือ[18]
                   
Генерал
General
Генерал потполковник
General potpolkovnik
Генерал мајор
General major
Бригаден генерал
Brigaden general
Полковник
Polkovnik
Потполковник
Potpolkovnik
Мајор
Major
Капетан
Kapetan
Поручник
Poručnik
Потпоручник
Potporučnik


  กองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์[19]
                   
Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Commodore Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Kapitein Eerste luitenant Tweede luitenant


  กองทัพอากาศนอร์เวย์[20]
                   
General Generalløytnant Generalmajor Brigader Oberst Oberstløytnant Major Kaptein/
Rittmester
Løytnant Fenrik
  กองทัพอากาศโปแลนด์[21]
                      หลากหลาย
Marszałek Polski Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży


  กองทัพอากาศโปรตุเกส[22]
                     
Marechal da força aérea General Tenente-general Major-general Brigadeiro-general Coronel Tenente-coronel Major Capitão Tenente Alferes


รหัสเนโท OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D) นักเรียนนายทหาร
  กองทัพอากาศโรมาเนีย[23]
                             
Mareșal General General-locotenent General-maior General de flotilă aeriană Comandor Căpitan-comandor Locotenent-comandor Căpitan Locotenent Sublocotenent


  Slovak Air Force[24]
                   
Generál Generálporučík[a] Generálmajor Brigádny generál Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík


  Slovenian Air Force and Air Defence[25]
                   
General polkovnik Generalpodpolkovnik Generalmajor Brigadni general Polkovnik Podpolkovnik Major Stotnik Nadporočnik Poročnik


  Spanish Air and Space Force[26]
                                 
Capitán general General del aire Teniente general General de división General de brigada Coronel Teniente coronel Comandante Capitán Teniente Alférez Oficial cadete Alumno


  กองทัพอากาศตุรกี[27]
                          หลากหลาย
[b]
Mareşal Genelkurmay başkanlığı Orgeneral Korgeneral Tümgeneral Tuğgeneral Albay Yarbay Binbaşı Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen Harbiyeli


  กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร[28]
                       
Marshal of the RAF Air chief marshal Air marshal Air vice-marshal Air commodore Group captain Wing commander Squadron leader Flight lieutenant Flying officer Pilot officer
/acting pilot officer
Officer cadet


  กองทัพอากาศสหรัฐ[29]
                      (Various insignia)
General of the Air Force General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Cadet / Officer trainee


  กองทัพอวกาศสหรัฐ[29]
                    (Various insignia)
General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Cadet / Officer trainee


รหัสเนโท OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D) นักเรียนนายทหาร

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้
 1. ทุกชั้นยศจะปักเครื่องหมายเหล่าอยู่ใต้เม็ดกระดุมที่อยู่ด้านบนสุด ยกเว้นจอมพล (4 ดาว) ที่ไม่ต้องปัก
 2. เครื่องหมายยศนักเรียนนายทหารมีระดับที่มากกว่าระดับอาวุโสทางทหาร

อ้างอิง

แก้
 1. "GRADAT, FORCA AJRORE" (PDF). aaf.mil.al (ภาษาแอลเบเนีย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 April 2021. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 2. "IPR Luchtcomponent". mil.be (ภาษาดัตช์). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 February 2005. สืบค้นเมื่อ 25 November 2021.
 3. "ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". lex.bg (ภาษาบัลแกเรีย). Глава седма. ВОЕННА СЛУЖБА. 12 May 2009. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 4. "Ranks and appointment". canada.ca. Government of Canada. สืบค้นเมื่อ 28 May 2021.
 5. "Oznake činova". osrh.hr (ภาษาโครเอเชีย). Republic of Croatia Armed Forces. 1 April 2019. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 6. "Ranks". army.cz. Ministry of Defence of the Czech Republic. 2018. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 7. "Flyvevåbnets Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk (ภาษาเดนมาร์ก). Danish Defence. October 2021. สืบค้นเมื่อ 22 August 2021.
 8. "Sümboolika: Õhuväe Auastmed". mil.ee (ภาษาเอสโตเนีย). Estonian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 9. "Sotilasarvot Puolustusvoimissa" [Military ranks in the Defense Forces]. puolustusvoimat.fi (ภาษาฟินแลนด์). Finnish Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 10. "Les grades" (PDF). defense.gouv.fr (ภาษาฝรั่งเศส). Ministry of Armed Forces (France). สืบค้นเมื่อ 4 June 2021.
 11. "Dienstgradabzeichen Luftwaffe". bundeswehr.de (ภาษาเยอรมัน). Bundeswehr. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 12. "Διακριτικά" [Ranks]. haf.gr (ภาษากรีก). Hellenic Air Force. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 13. Andrea, Kánya (6 May 2009). "A gallér és az ötágú csillag". honvedelem.hu (ภาษาฮังการี). Hungarian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 14. "Distintivi di Grado". Regolamento sull'uniforme (OD-4) (PDF) (ภาษาอิตาลี). 2012. pp. 173–175. สืบค้นเมื่อ 26 September 2021.
 15. "Pakāpju iedalījums". mil.lv/lv (ภาษาลัตเวีย). Latvian National Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 16. "Kariniai laipsniai" [Military Ranks]. Lithuanian Army (ภาษาลิทัวเนีย). สืบค้นเมื่อ 30 June 2023.
 17. "IV. Izgled Činova u Vojsci". Official Gazette of Montenegro (ภาษาMontenegrin). 50/10: 22–28. 16 August 2010. สืบค้นเมื่อ 17 September 2021.
 18. "УРЕДБА ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА" [Regulation on the Markings for the Uniforms of the Army of the Republic Northern of Macedonia]. dejure.mk (ภาษามาซิโดเนีย). 12 November 2020. สืบค้นเมื่อ 24 May 2021.
 19. "De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht" (PDF) (ภาษาดัตช์). Ministry of Defence (Netherlands). 19 December 2016. สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
 20. "Militære grader" [Military ranks]. forsvaret.no (ภาษานอร์เวย์). Norwegian Armed Forces. 13 October 2023. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 November 2023. สืบค้นเมื่อ 26 November 2023.
 21. "Sposób noszenia odznak stopni wojskowych na umundurowaniu wojsk Lądowych i sił Powietrznych" (PDF). wojsko-polskie.pl (ภาษาโปแลนด์). Armed Forces Support Inspectorate. สืบค้นเมื่อ 7 June 2021.
 22. "Postos e Distintivos". emfa.pt (ภาษาโปรตุเกส). Portuguese Air Force. สืบค้นเมื่อ 29 April 2021.
 23. "Grade militare (Military ranks)". defense.ro (ภาษาโรมาเนีย). Romanian Defence Staff. สืบค้นเมื่อ 1 February 2021.
 24. "Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1.1.2016" [Designation of military ranks of members of the Armed Forces of the Slovak Republic from 1.1.2016]. vhu.sk (ภาษาสโลวัก). Military History Institute. สืบค้นเมื่อ 12 April 2021.
 25. "Čini in razredi". slovenskavojska.si (ภาษาสโลวีเนีย). Slovenian Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 26. "Army Ranks & Insignia". ejercito.defensa.gob.es. Ministry of Defence (Spain). สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 27. "Rütbeleri". Official air force (ภาษาตุรกี). สืบค้นเมื่อ 1 March 2021.
 28. "RAF Ranks". raf.mod.uk/. Royal Air Force. สืบค้นเมื่อ 21 September 2021.
 29. 29.0 29.1 "U.S. Military Rank Insignia". defense.gov. Department of Defense. สืบค้นเมื่อ 13 January 2022.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้