พลอากาศจัตวา

พลอากาศจัตวา (คำย่อ: พล.อ.จ. ในทอ.ไทย; Air Cdre ในกองกำลัง RAF, IAF และ PAF; AIRCDRE ในกองกำลัง RNZAF และ RAAF) เป็นยศหนึ่งดาว (one-star rank) และเป็นชั้นยศนายพลที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดในกองทัพอากาศของประเทศนั้นๆ[1] ยศนี้ยังถูกใช้ในกองทัพอากาศหลายประเทศที่มีอิทธิพลตามประวัติศาสตร์อังกฤษ เช่น ประเทศซิมบับเว และบางประเทศอาจะแปลมาจากภาษาอังกฤษ ทำให้โครงสร้างชั้นยศอาจมีการสับสน ตำแหน่งนี้เมื่อเทียบกับกองทัพบกและกองทัพเรือจะเป็นพลจัตวา และพลเรือจัตวาตามลำดับ

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

สมุดภาพแก้ไข

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรแก้ไข

ไม่ใช่เครือจักรภพแห่งประชาชาติแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Ranks and Badges of the Royal Air Force". Royal Air Force. 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 December 2007. สืบค้นเมื่อ 1 December 2007. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)