พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

ยศใด ๆ ที่ต่ำกว่านายทหารชั้นสัญญาบัตร

พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ (อังกฤษ: enlisted rank, enlisted grade หรือ enlisted rate) ในบางกองทัพ ยศนี้ต่ำกว่ายศนายทหารชั้นสัญญาบัตร คำนี้อาจจะใช้หมายรวมถึงนายทหารชั้นประทวนหรือนายดาบ ยกเว้นในการใช้งานของกองทัพสหรัฐซึ่งนายดาบและพันดาบจะถูกแยกเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่สูงกว่าพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ แต่ต่ำกว่านายทหารชั้นสัญญาบัตร ส่วนใหญ่แล้วพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์จะปฏิบัติงานในเฉพาะทาง ตรงกันข้ามกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาในภาพรวม[1]

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์

สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหารเรือ พลทหารอากาศ

คำว่า "การเกณฑ์ทหาร" หมายถึงข้อผูกพันทางทหารเท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นนายทหารที่หรือพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์) ในขณะที่คำว่า "เพิ่มอัตรา" และ "ลดอัตรา" หมายถึงสมาชิกบริการที่กำลังประจำการอยู่ในรายชื่อหน่วยที่กำหนด[2]

กองทัพแคนาดา

แก้

ในกองทัพแคนาดา มีการใช้คำว่าสมาชิกชั้นประทวน (non-commissioned member: NCM)[3]

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

แก้

สำหรับยศที่ใช้โดยองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ยศนายทหารชั้นประทวนจะใช้รหัส OR1–OR9 (จากล่างขึ้นบน) หรือเป็นตัวย่อของยศอื่น ๆ[4][5]

สหราชอาณาจักร

แก้

กองทัพสหรัฐ

แก้

เหล่าทั้งห้าของกองทัพสหรัฐ ทั้งหมดใช้การกำหนด "E-" เหมือนกันสำหรับระดับการจ่ายเงินพลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ โดยมีชื่อเฉพาะเหล่าสำหรับแต่ละรายการ (เช่น พันจ่า, พันจ่าเอก, สิบตรี)[6] แต่ละเหล่ารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดงานเฉพาะทางของสมาชิกบริการ ในกองทัพอากาศสหรัฐ ผู้ที่กำหนดลักษณะเฉพาะงานนี้เรียกว่า รหัสพิเศษกองทัพอากาศ ในกองทัพบกสหรัฐและนาวิกโยธินสหรัฐ หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางทหาร และในกองทัพเรือสหรัฐและหน่วยยามฝั่งสหรัฐ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "Queen's Regulations and Orders (QR&Os) - Volume I Chapter 1: Introduction and Definitions". Admfincs.forces.gc.ca. 2013-10-18. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 February 2014. สืบค้นเมื่อ 2014-02-08.
  2. NATO glossary of abbreviations used in NATO documents and publications / Glossaire OTAN des abréviations utilisées dans les documents et publications OTAN (PDF). 2010. p. 238. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 24 January 2014.
  3. "NATO NATO Rank Codes and UK Service Ranks". Royal Air Force (doc). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2016. สืบค้นเมื่อ 12 February 2014.
  4. "U.S. military enlisted ranks". defense.gov. United States Department of Defense. สืบค้นเมื่อ 4 July 2013.