ไฮสกูล (อังกฤษ: high school) เป็นชื่อเรียกระบบการศึกษาภาคบังคับส่วนสุดท้าย มีลักษณะเหมือนกับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดยจะแตกต่างกันในระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 3-5 ปี ในประเทศต่างๆที่ใช้ระบบไฮสกูล รวมถึง ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไฮสคูลอเมริกันในห้องเรียน

ใน อังกฤษ สิงคโปร์ และฮ่องกง เรียกว่า "เซเกินแดรีสกูล" (secondary school)

ประเทศญี่ปุ่น

แก้

ในประเทศญี่ปุ่น คำที่ใช้เรียกคือ โคโตกักโก (高等学校, kōtōgakkō) หรือย่อว่า โคโก (高校, kōkō) ไฮสกูลในญี่ปุ่นเริ่มจาก ปีที่ 10-12 ระบบไฮสกูลในญี่ปุ่นดำเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (文部科学省; monbukagakushō) รู้จักกันในชื่อว่า MEXT

สหรัฐอเมริกา

แก้

ไฮสกูลในสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยเริ่มต้นจากชั้นปีที่ 9-12 โดยในบางโรงเรียนจะใช้เวลา 3 ปี โดยจะเริ่มจาก ปีที่ 10-12 โดยบุคคลที่จบไฮสกูลมักจะอายุ 18 (ถ้าเกิดในช่วง 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม) ประมาณ 70% ของเด็กนักเรียนอเมริกันจบไฮสกูล[ต้องการอ้างอิง]