ตารางนี้แสดงยศทหารของ กองทัพพม่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากกองทัพสหราชอาณาจักร

สัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (Gyoke Kyee) นายพัน (Bo Hmu) นายร้อย (Bo) นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองทัพบก                        
ภาษาพม่า ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ် ဒုတိယ ဗိုလ်
คำแปล พลเอกอาวุโส พลเอกรองอาวุโส พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
กองทัพเรือ ไม่มีเทียบเท่า                    
คำเรียก Bo Gyoke Kyee Du Bo Gyoke Kyee Bo Gyoke Bo Hmu Gyoke Bo Hmu Gyi Du Bo Hmu Gyi Bo Hmu Bo Gyi Bo Du Bo
คำแปล พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี
กองทัพอากาศ ไม่มีเทียบเท่า                    
คำแปล พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี

อ้างอิงแก้ไข