พลเอกอาวุโส

พลเอกอาวุโส (อังกฤษ: Colonel general) เป็นยศทหารบกที่ปรากฏและเคยปรากฏอยู่ในหลายประเทศ โดยทั่วไปเป็นยศทหารที่มีศักดิ์เป็นรองจากจอมพล แต่อยู่สูงกว่าพลเอกหรือพลโท (ประเทศคอมมิวนิสต์ไม่มียศพลเอก) โดยทั่วไปยศนี้ถือเป็นยศสูงสุดนายทหารจะสามารถไต่เต้าขึ้นไปถึงในภาวะที่ประเทศปลอดสงครามกับภายนอก[ต้องการอ้างอิง]

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร

การใช้งานแก้ไข

ออสเตรียแก้ไข

พลเอกอาวุโส (Generaloberst) เคยเป็นยศที่สูงเป็นลำดับสองในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี โดยเป็นรองเพียงจอมพล ยศนี้ถูกเลิกใช้ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เยอรมนีแก้ไข

พลเอกอาวุโส (Generaloberst) เคยเป็นยศทหารบกเยอรมันที่สูงเป็นลำดับสองตั้งแต่ค.ศ. 1854 ถึง 1940 ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยศนี้ถือเป็นยศสูงสุดในเยอรมนีตะวันตก และเป็นยศสูงลำดับสองในเยอรมนีตะวันออก ทั้งนี้เยอรมนีตะวันออกไม่มียศพลเอก โดยทั่วไปยศนี้จึงเทียบเท่ากับพลเอกของประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์

สวีเดนแก้ไข

พลเอกอาวุโส (Generalöverste) เคยเป็นยศทหารบกในประเทศสวีเดนก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19

โซเวียตแก้ไข

พลเอกอาวุโส (генерал-полковник) เคยเป็นยศทหารในกองทัพแดงตั้งแต่ค.ศ. 1940 เป็นต้นมา เป็ยยศทหารบกที่สูงเป็นลำดับสาม เป็นรองจากยศจอมพลแห่งสหภาพโซเวียต (Ма́ршал Совéтского Сою́за) และพลเอกแห่งกองทัพ (Генера́л а́рмии) แต่อยู่สูงกว่าพลโท (генера́л-лейтена́нт) โดยทั่วไปยศนี้จึงเทียบเท่ากับพลเอกของประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์

เวียดนามแก้ไข

พลเอกอาวุโส (Thượng Tướng) เป็นยศทหารที่มีศักดิ์สูงเป็นลำดับสองในกองทัพบกและกองทัพอากาศ เป็นรองจากยศพลเอกแห่งกองทัพ (Đại tướng) แต่อยู่สูงกว่ายศพลโท ทั้งนี้เวียดนามไม่มียศพลเอก โดยทั่วไปยศนี้จึงเทียบเท่ากับพลเอกของประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์

เกาหลีเหนือแก้ไข

พลเอกอาวุโส (상장) เป็นยศทหารบกที่สูงเป็นลำดับสี่ของเกาหลีเหนือ เป็นรองจากยศ จอมพลแห่งเกาหลี (인민군원수), รองจอมพล (차수) และพลเอกแห่งกองทัพ (대장) แต่อยู่สูงกว่ายศพลโท (중장) ทั้งนี้เกาหลีเหนือไม่มียศพลเอก โดยทั่วไปยศนี้จึงเทียบเท่ากับพลเอกของประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์

พม่าแก้ไข

พลเอกอาวุโส (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) เป็นยศทหารระดับสูงสุดของพม่า อยู่สูงกว่ายศพลเอกรองอาวุโส (ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) และพลเอก (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး) เนื่องจากประเทศพม่าไม่เคยมีภาวะสงครามกับภายนอก จึงไม่เคยมีการแต่งตั้งยศจอมพล

ไทยแก้ไข

ในประเทศไทยไม่มียศพลเอกอาวุโสอย่างเป็นทางการ แต่มีธรรมเนียมการแต่งตั้งยศที่เทียบเท่ากันคือ พลเอกควบพลเรือเอกควบพลอากาศเอก[ต้องการอ้างอิง]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข