พลเอกอาวุโส

พลเอกอาวุโส[ต้องการอ้างอิง] เป็นยศทหารบกที่ปรากฏและเคยปรากฏอยู่ในหลายประเทศ โดยทั่วไปเป็นยศทหารที่มีศักดิ์เป็นรองจากจอมพล แต่อยู่สูงกว่าพลเอก บางประเทศเรียกยศนี้ว่าพลเอกแห่งกองทัพ/พลเอกทหารบก

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร

การใช้งานแก้ไข

ประเทศ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ยศสูงกว่าหนึ่งชั้น หมายเหตุ
เยอรมนี พลเอกอาวุโส Generaloberst Colonel general จอมพล เลิกแต่งตั้งในปี 1945 ปัจจุบันสุดที่พลเอก
ออสเตรีย พลเอกอาวุโส Generaloberst Colonel general จอมพล เลิกแต่งตั้งในปี 1945 ปัจจุบันสุดที่พลเอก
สวีเดน พลเอกอาวุโส Generalöverste Colonel General จอมพล เลิกแต่งตั้งในศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันสุดที่พลเอก
สเปน พลเอกอาวุโส Capitán general Captain general จอมพล เป็นยศสูงสุดในปัจจุบัน
สาธารณรัฐจีน พลเอกอาวุโส 一級上將 Senior general จอมพลสูงสุด เจียงไคเชกรับตามระบบยศของแวร์มัคท์
สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอกแห่งกองทัพ 大将 General of the Army จอมพล เลิกแต่งตั้งตั้งแต่ 1965 ปัจจุบันสุดที่พลเอก
สหรัฐ พลเอกแห่งกองทัพ General of the Army พลเอกแห่งเหล่าทัพ แต่งตั้งล่าสุดในปี 1950
โซเวียต พลเอกทหารบก Генера́л а́рмии Army general จอมพล
รัสเซีย พลเอกทหารบก Генера́л а́рмии Army general จอมพล
เวียดนาม พลเอกทหารบก Đại tướng Army general ไม่มี เป็นยศสูงสุด
เกาหลีเหนือ พลเอกทหารบก 대장 Army general รองจอมพล
พม่า พลเอกอาวุโส ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး Senior general ไม่มี เป็นยศสูงสุด
อินโดนีเซีย พลเอกแห่งกองทัพ Jenderal Besar General of the Army ไม่มี เป็นยศสูงสุด แต่งตั้งครั้งเดียวในปี 1997

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข