เปิดเมนูหลัก

ไรช์เยอรมัน (เยอรมัน: Deutsches Reich ดอยท์เชิสไรช์) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเยอรมนีระหว่าง ค.ศ. 1871 ถึง 1943 ชื่อนี้มักถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "German Empire" (จักรวรรดิเยอรมัน) หรือ "German Realm" (อาณาจักรเยอรมัน) ซึ่งในระหว่างปีค.ศ. 1943 ถึง 1945 ชื่ออย่างเป็นทางการของเยอรมนีถูกเปลี่ยนเป็น ไรช์มหาเยอรมัน (เยอรมัน: Großdeutsches Reich โกรซส์ดอยท์เชิสไรช์) จากการที่นาซีเยอรมนีได้เข้ายึดครองและผนวกดินแดนมหาศาลของยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ไรช์เยอรมันแบ่งออกเป็นสามยุคได้แก่:

  1. ไรช์ที่หนึ่ง (Erstes Reich) : คือ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์" (Heiliges Römisches Reich) ในปี 962–1806 และต่อมาคือ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนชาติเยอรมัน" (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)
  2. ไรช์ที่สอง (Zweites Reich) : คือ "จักรวรรดิเยอรมัน" (Deutsches Kaiserreich) ในปี 1871–1918
  3. ไรช์ที่สาม (Drittes Reich) : คือ "ไรช์เยอรมัน" ในปี 1933–1943 และต่อมาคือ "ไรช์มหาเยอรมัน" ในปี 1943–1945

คำว่าไรช์เป็นคำนามที่มีความหมายว่าประเทศ อาณาจักร และจักรวรรดิในตัวเองอยู่แล้ว กรณีที่มักพบการใช้งานคำว่า "อาณาจักรไรช์" หรือ "จักรวรรดิไรช์" จึงเป็นการใช้งานอย่างผิดๆ คำว่าไรช์เยอรมันปรากฏอยู่ในสารบบราชการไทยครั้งแรกในปี 1937 เมื่อไทยและเยอรมนีได้ลงนามใน สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรช์เยอรมัน