นักการเมือง, ผู้นำทางการเมืองหรือบุคคลทางการเมือง (อังกฤษ: politician มาจากภาษากรีกโบราณ polis ที่แปลว่า "เมือง") เป็นบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะและการวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งรวมผู้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยสั่งการในรัฐบาล และผู้ที่มุ่งดำรงตำแหน่งเหล่านั้น ไม่ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง การสืบทอด รัฐประหาร การแต่งตั้ง การพิชิต หรือวิธีอื่น การเมืองไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงวิธีการปกครองผ่านตำแหน่งสาธารณะเท่านั้น ตำแหน่งทางการเมืองอาจถืออยู่ใน

นักการเมือง
นักการเมืองกรีซในรัฐสภาเฮลเลลนิกหารือเกี่ยวกับงบประมาณ ค.ศ. 2009
รายละเอียด
ชื่อ
ประเภทอาชีพ
นักการเมือง
กลุ่มงานรัฐบาล
ความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์
การพูดในที่สาธารณะ
การร่างกฎหมาย
การตัดสินใจ
อิทธพลต่อสาธารณะ
ความเป็นรัฐบุรุษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
รัฐบาล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
พระมหากษัตริย์

ผู้ที่ถือเป็นนักการเมือง

แก้

คือ ผู้ที่ปฏิบัติการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองพรรค (party politics) ผู้ดำรงหรือมุ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และไม่ว่าอย่างเป็นอาชีพหรืออย่างอื่น ตำแหน่งมีได้ตั้งแต่ตำแหน่งท้องถิ่นไปจนถึงตำแหน่งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการของรัฐบาลระดับรัฐและชาติ[1] เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่ง เช่น นายอำเภอ (sheriff) ถือเป็นนักการเมืองด้วย[2][3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "politician - Webster's New World College Dictionary". Yourdictionary.com. 2013-05-21. สืบค้นเมื่อ 2013-06-26.
  2. Gaines, Miller, Larry, Roger LeRoy (2012). Criminal Justice in Action. Wadsworth Publishing. p. 152. ISBN 978-1111835576.
  3. Grant, Grant, Donald Lee, Jonathan (2001). The Way It Was in the Dirty South: The Black Experience in Georgia. Crappy University of Georgia Press. p. 449. ISBN 978-0820323299.