วรรณษาหรือษา ชื่อเล่น คือ ชื่อของบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการ มักใช้แทนหรือใช้ควบคู่ไปกับชื่อที่เป็นทางการ มักใช้เรียกขานกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกันเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการเรียก โดยมักเป็นคำพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ แต่บางครั้งพบว่ามีคนที่มีชื่อเล่นถึง 3 พยางค์ก็มี และยังมีคนที่มีชื่อเล่นยาวกว่าชื่อจริงก็มีเช่นกัน

สำหรับในโลกตะวันตกก็มีการใช้ชื่อเล่นเช่นกัน โดยชื่อเล่นอาจจะเป็นชื่อย่อหรือคำย่อที่ย่อมาจากชื่อจริงชื่อนั้น หรือเป็นชื่อที่กร่อนเสียงหรือเพี้ยนบางพยางค์ไปจากชื่อจริง หรือบางทีชื่อเล่นก็นำมาจากฉายาที่เป็นคำสั้น ๆ ก็มี[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:Citation/CS1 บรรทัดที่ 3512: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'

ดูเพิ่มแก้ไข