บัญญัติ บรรทัดฐาน

บัญญัติ บรรทัดฐาน ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[1] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

บัญญัติ บรรทัดฐาน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 เมษายน – 9 พฤศจิกายน 2543
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน 2535 – 12 กรกฎาคม 2538
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 เมษายน – 9 พฤศจิกายน 2543
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
ถัดไป ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม 2529 – 3 สิงหาคม 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า นายเล็ก นานา
ถัดไป นายประจวบ ไชยสาส์น
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2526 – 5 สิงหาคม 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน 2546 – 4 มีนาคม 2548
ก่อนหน้า ชวน หลีกภัย
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤษภาคม 2546 – 5 มกราคม 2548
(ครบวาระดำรงตำแหน่งส.ส.)
ก่อนหน้า ชวน หลีกภัย
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2485 (79 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
คู่สมรส นางจิตติมา สังขะทรัพย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

บัญญัติเกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2485 (แต่ตามประวัติโดยทั่วไปมักระบุว่าเกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485[2]) ที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ "เก้าแซ่ แซ่ลิ้ม" เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำ มีภรรยาคือ นางจิตติมา สังขะทรัพย์

บัญญัติ สูญเสียมารดาไปตั้งแต่ยังเด็ก ๆ โดยมีพี่สาวเป็นผู้เลี้ยงดู[3][4] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนอำนวยศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วรับราชการเป็นวิทยากร สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ในปี พ.ศ. 2513 ต่อมา เข้าสู่วงการเมืองเป็น ส.ส.หลายสมัย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในหลายกระทรวง

การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

 • เป็น ส.ส. ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 14 สมัย ในปี พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 1/2), พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2562 โดยเป็น ส.ส. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาโดยตลอด ยกเว้นในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาที่เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.สัดส่วน
 • รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ปี พ.ศ. 2519
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2519
 • โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[5][6] ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529[7]
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2533
 • รองนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2538[8]
 • รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2543
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548

บทบาททางการเมืองแก้ไข

บัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ. 2546 จึงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคในเดือนเมษายนตามการเลือกของสมาชิกพรรค หลังจากนายชวน หลีกภัย หมดวาระไป และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อ บัญญัติ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลังการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เมื่อพรรคไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนายบัญญัติได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าพรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งจะขอลาออก[9]

ได้รับฉายาว่า "บัญญัติ 10 ประการ" เนื่องจากมักพูดหรือให้สัมภาษณ์ติดคำว่า "ประการ" และ "ประการต่อไป"

นายบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้คดียุบพรรค โดยได้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะทำงานเตรียมสำนวนคดี และสามารถนำพาพรรครอดพ้นคดียุบพรรคได้สำเร็จ ในขณะที่พรรคคู่แข่งคือ พรรคไทยรักไทย ถูกศาลวินิจฉัยให้ยุบพรรค

ปัจจุบันนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

ในปี พ.ศ. 2562 หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้รับเลือกตั้ง[10] และได้รับการกล่าวถึงทางสื่อมวลชนว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติเสนอชื่อนายชวน หลีกภัย

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชาธิปัตย์ ตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคบัญญัติ-อภิสิทธิ์-ชายหมู มาครบทีม
 2. "สายล่อฟ้า 07 09 59". สายล่อฟ้า. September 7, 2016. สืบค้นเมื่อ September 8, 2016.
 3. "อาสาฯประชาชน 12 08 56 เบรก1". บลูสกายแชนแนล. August 11, 2013. สืบค้นเมื่อ August 12, 2013.
 4. "อาสาฯประชาชน 12 08 56 เบรก2". บลูสกายแชนแนล. August 11, 2013. สืบค้นเมื่อ August 12, 2013.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย) เล่ม 109 ตอนที่ 103 วันที่ 29 กันยายน 2535
 9. ""บัญญัติ"ยึดสัจจะ-โชว์สปิริตไขก๊อกพ้น ปชป.!". ผู้จัดการออนไลน์. February 13, 2005. สืบค้นเมื่อ September 8, 2016.
 10. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/080/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/015/5.PDF
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๙๒, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า บัญญัติ บรรทัดฐาน ถัดไป
พลตำรวจเอก เภา สารสิน
นายเกษม สุวรรณกุล
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 50)
(23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
  พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
บุญพันธ์ แขวัฒนะ
สมัคร สุนทรเวช
อำนวย วีรวรรณ
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
มนตรี พงษ์พานิช
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(11 เมษายน พ.ศ. 2543 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
  ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
เล็ก นานา    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
(11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 28 เมษายน พ.ศ. 2531)
  ประจวบ ไชยสาส์น
ชวน หลีกภัย    
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
(20 เมษายน พ.ศ. 2546 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2548)
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชวน หลีกภัย   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย
(23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548)
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ