หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี (9 มีนาคม พ.ศ. 2473 -) อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง จาการ์ตา และกรุงวอชิงตัน เป็นโอรสของหม่อมเจ้าสโมสรเกษม เกษมศรี พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และหม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

หม่อมราชวงศ์
เกษมสโมสร เกษมศรี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า กระแส ชนะวงศ์
ถัดไป อำนวย วีรวรรณ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (91 ปี)
พรรคการเมือง พรรคนำไทย

พรรคชาติไทย

คู่สมรส คุณหญิง เรวดี เกษมศรี ณ อยุธยา
ลายมือชื่อ

การศึกษาแก้ไข

หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนอำนวยศิลป์ [1][2] จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อ พ.ศ. 2497 และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2530

การทำงานแก้ไข

หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศ จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งคนแรก หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ พ.ศ. 2516-2523 [3]

จากนั้นหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร ย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ระหว่าง พ.ศ. 2525-2529 [4] และดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2523-2525, 2529-2533 จนเกษียณอายุราชการ

ด้านการเมือง หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2534[5] รองนายกรัฐมนตรี 2 สมัยสังกัดอิสระเมื่อ พ.ศ. 2535[6] และ 2539 ในโควตาของพรรคชาติไทย[7] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2538-2539 และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย[8]

เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคนำไทยเมื่อ พ.ศ. 2537

ปัจจุบัน หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งมูลนิธิ เมื่อ พ.ศ. 2534 [9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รุ่นลมหวน รุ่นเดียวกับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อานันท์ ปันยารชุน ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นุกูล ประจวบเหมาะ สิปปนนท์ เกตุทัต เกษม ศิริสัมพันธ์ เอนก สิทธิประศาสน์ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร รงค์ วงษ์สวรรค์
 2. http://www.tuneingarden.com/secret/se-lomh.shtml
 3. http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000080302
 4. http://www.thaiembdc.org/aboutemb/amb_list_t.html
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 6. ราชกิจจานุบเกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 7. http://www.chartthai.or.th/index.php?option=com_ctpmember&task=view&member_type=10&id=29
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 9. http://www.kanchanapisek.or.th/pmaf/committee/comm-2534.th.html
 10. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 103 ตอนที่ 12 27 มกราคม 2529
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า 40 เล่ม 98 ตอนที่ 209 17 ธันวาคม 2524
 12. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ หน้า 2 เล่ม 113 ตอนที่ 22 4 ธันวาคม 2539
 13. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 105 ตอนที่ 72 4 พฤษภาคม 2531
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์