จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นักการเมืองชาวไทย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499) เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ประธานกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ และรองประธานคนที่ 2 ในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[1] และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8 อดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย)

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
จุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2552
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
15 มกราคม พ.ศ. 2553 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า วิทยา แก้วภราดัย
ถัดไป วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ศรีเมือง เจริญศิริ
ถัดไป ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์ (2529–ปัจจุบัน)
คู่สมรส อรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์
ลายมือชื่อ ลายเซ็น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์.png

ประวัติแก้ไข

นายจุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)

ด้านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 นายจุรินทร์ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา และได้รับการโหวตจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีดำเนินการทวงคืน ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐ จนเป็นผลสำเร็จ

ตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 นายจุรินทร์ได้ย้ายไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ น้องชายลงสมัคร ส.ส.เขต แทน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายจุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 ในลำดับที่ 4 และได้รับการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายจุรินทร์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา

การศึกษาแก้ไข

จุรินทร์เกิดที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด) ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (สิงห์แดง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงานแก้ไข

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแก้ไข

นายจุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย[4] ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักเอแบคโพล เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี พบว่าผลงานด้านการศึกษา คือ การเรียนฟรี 15 ปี มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 (7.28 คะแนน) นับได้ว่าเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจของรัฐบาล[5]

จากกรณีการลาออกจากตำแหน่งของนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีมติให้นายจุรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน[6] ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2553 ยังพบว่านายจุรินทร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ของรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว โดยได้รับคะแนน 6.02 จากคะแนนเต็ม 10[7]

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 2แก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2562 จุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 62 ของไทย[8]

ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนั้นเกิดกรณีอื้อฉาวจากข้อกล่าวหาทุจริตซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้ามูลค่าหลักแสนล้านบาท ซึ่งฝ่ายค้านเปิดเผยว่ามีคนใกล้ชิดของเขาเกี่ยวข้องด้วย และมีความล่าช้าในการตามตัวมาลงโทษ[9]

ในเดือนกรกฎาคม 2565 เขาแถลงว่าตนมีผลงานในการตรึงราคาสินค้า 936 รายการท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ที่ซองละ 6 บาท[10] แต่ในเดือนสิงหาคม 2565 กระทรวงพาณิชย์อนุมัติให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคาเป็นซองละ 7 บาท[11]

รางวัลเกียรติยศแก้ไข

 • ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
 • ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2537 นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2542 ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด จาก “คณะกรรมการโอลิมปิคสากล”
 • ปี 2545 ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)
 • ปี 2554 ได้รับรางวัล “World No Tobacco Day Awards” จากองค์การอนามัยโลก ( WHO )

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

นายจุรินทร์ เมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาได้เป็นนักเขียน การ์ตูนการเมือง ใช้นามปากกาว่า "อู๊ดด้า" จึงเป็นฉายาที่มักจะเรียกจนติดปากมาจนทุกวันนี้ สถานภาพสมรสกับนางอรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์ มีบุตรี 2 คน

1. นางสาวกันต์กวี ลักษณวิศิษฏ์ (ไอซ์)

2. นางสาวอรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เอ๊ะ)

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังเป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือแนวท่องเที่ยว ในเครือสำนักพิมพ์มติชน ชื่อ “อู๊ดด้าจับปากกาพาเที่ยว” และเคยเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน อีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆ[12] ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง หน้า ๑, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๓ หน้า ๒, ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕
 3. ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง หน้า ๔, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
 5. "เอแบคโพลล์: ผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี การยุบพรรคประชาธิปัตย์". ryt9.com. 21 Dec 2009.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. "มติประชาธิปัตย์ โยก"จุรินทร์" คุม สธ. "ชินวรณ์" ไป ก.ศึกษาฯ "วิทยา" นั่ง "ปธ.วิปรบ."". prachatai.com. 6 Jan 2010.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. เอแบคโพลล์เผย 5 รมต.โลกลืม" นริศรา -ชัยวุฒิ - พรรณสิริ - ศุภชัย -ไชยยศ "
 8. ""จุรินทร์"เข้าทำงานก.พาณิชย์พรุ่งนี้(17 กรกฎาคม 2019)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-17. สืบค้นเมื่อ 2019-09-14.
 9. "บทสรุปศึกซักฟอก "จุรินทร์" แจงดีแต่คะแนนร่วง". กรุงเทพธุรกิจ. 31 July 2022. สืบค้นเมื่อ 25 August 2022.
 10. "จุรินทร์ โชว์ผลงาน ตรึงราคามาม่า 6 บาท เกือบ 2 ปี สินค้า 936 รายการ". ประชาชาติธุรกิจ. 25 July 2022. สืบค้นเมื่อ 25 August 2022.
 11. "มาม่า ไวไว ยำยำ ขึ้นราคา 1 บาท ขยับจากซองละ 6 บาท เป็นซองละ 7 บาท". ไทยรัฐ. 24 August 2022. สืบค้นเมื่อ 25 August 2022.
 12. "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์". รัฐบาลไทย. สืบค้นเมื่อ 21 Mar 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ถัดไป
ศรีเมือง เจริญศิริ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครม. 59)
(20 ธันวาคม 2551 - 18 มกราคม 2553)
  ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
วิทยา แก้วภราดัย    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ครม. 59)
(18 มกราคม 2553 - 8 สิงหาคม 2554)
  วิทยา บุรณศิริ
ชุติมา บุณยประภัศร
(รักษาการ)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
(15 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง