เปิดเมนูหลัก

วิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล

วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
15 กันยายน พ.ศ. 2553 – 19 เมษายน พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

วิทยา บุรณศิริ เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2503อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายวิทูรและนางถาวร บุรณศิริ นายวิทยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 ก่อนที่พรรคจะถูกยุบในปี พ.ศ. 2550 จึงย้ายไปพรรคพลังประชาชน และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิปรัฐบาลในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาพรรคถูกยุบ วิทยาจึงย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลเดิม และกลุ่มเพื่อนเนวินซึ่งเดิมสังกัดพรรคพลังประชาชน ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ทำให้วิทยาดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้าน

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 วิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[1] ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย[2]

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[3]

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญแก้ไข

 • สภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (17 ปี)
 • ประธานสภา อบจ.
 • นายก อบจ.
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2544,2548,2550
 • ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
 • รองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
 • รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ
 • ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการเปิดคาสิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ
 • ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการฟอกเงิน
 • ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเส้นทาง East-West Corridor
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) แลโครงการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม (วิป) ฝ่ายรัฐบาล (มกราคม พ.ศ. 2551 และ กรกฎาคม พ.ศ. 2554-2557)
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม (วิป) ฝ่ายค้าน (มกราคม พ.ศ. 2552-พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • ประธานชมรมกอล์ฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ที่ปรึกษาธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • หอการค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข