ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488) เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย อดีตรองหัวหน้าและอดีตประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ[2]ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประธานโครงการพัฒนาลำน้ำคลองเปรมประชากรเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน[3]ประธานกรรมการในคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[4] ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[5]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6]ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[7]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ถัดไป ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(2 ปี 232 วัน)
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ถัดไป ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 กันยายน พ.ศ. 2557 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หัวหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ถัดไป สนธิ บุญยรัตกลิน
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ถัดไป ไพศาล กตัญญู
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คนที่ 7
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (74 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
บิดา ประเสริฐ วงษ์สุวรรณ
มารดา สายสนี วงษ์สุวรรณ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2548
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพบก

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[8] และอดีตผู้บัญชาการทหารบก

ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประวัติ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของพลตรี ประเสริฐ วงษ์สุวรรณ กับนางสายสนี วงษ์สุวรรณ มีน้องชาย 4 คน คือ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ, พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พงษ์พันธุ์ วงษ์สุวรรณ (เสียชีวิตแล้ว) หรือ โค้ชก๊อก อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมทีโอที และพันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ[9] อดีตข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง[10]

การศึกษา

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในปี พ.ศ. 2505 จากนั้นในปี พ.ศ. 2508 ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 และศึกษาต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2512 ในปี พ.ศ. 2521 เข้าศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 56 และในปี พ.ศ. 2540 สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40 พ.ศ. 2556

การทำงาน

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เริ่มรับราชการทหาร[11] ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2512 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3
 • พ.ศ. 2514 ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2517 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2519 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2520 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2522 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2523 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2524 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2529 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2532 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2536 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2539 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2540 รองแม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2541 แม่ทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2543 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
 • พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2545 แม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการทหารบก
 • 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย[12]

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับตำแหน่งเป็นคณะดำเนินคดี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีประเทศกัมพูชาฟ้องร้องประเทศไทย[13]

ในปี พ.ศ. 2558 เขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 12 คณะกรรมการ[14] และเป็นรองประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบและรางวัลที่ได้รับ

 • ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2546
 • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2545–2546)
 • ประธานกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี (2545–2546)
 • ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 (ทบ.)
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปีพุทธศักราช 2540 สาขาการพัฒนาทางทหาร
 • ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี[15]
 • รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี[16][17][18]

ชีวิต

พล.อ. ประวิตร มีชื่อเล่นว่า "ป้อม" จึงได้รับการเรียกขานเล่น ๆ จากสื่อมวลชนว่า "บิ๊กป้อม" เป็นพี่ชายแท้ ๆ ของพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 รุ่นเดียวกับ พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์, พล.อ.นพดล อินทปัญญา และ พล.อ.รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน

และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 17 รุ่นเดียวกับ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และ พล.อ.วินัย ภัทธิยะกุล ระหว่างเรียนมีรหัส 7647

รับราชการและบทบาททางการเมือง

พล.อ. ประวิตร ถือได้ว่าเป็นนายทหารที่เติบโตมาจากกองทัพภาคที่ 1 ทางภาคตะวันออกมาโดยตลอด โดยสังกัดกับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) หรือที่เรียกกันว่า "ทหารเสือราชินี" ถือได้ว่าเป็นนายทหารรุ่นพี่ที่สนิทสนมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน และอดีตผู้บัญชาการทหารบก

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 พล.อ. ประวิตรเป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามญัตติถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจรัล ดิษฐาอภิชัย[19]

พล.อ. ประวิตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ในเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของกลุ่ม นปช. เมษายน พ.ศ. 2552 ในวันที่ 12 เมษายน เมื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาเที่ยง พล.อ. ประวิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552

ปลายปี พ.ศ. 2553 สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งฉายาว่า "ป้อมทะลุเป้า" สืบเนื่องจากผลงานด้านความมั่นคงในการสลายการชุมนุมเสื้อแดงที่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการขออนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ที่ถูกครหา[20]ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และอดีตรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในปี พ.ศ. 2557 หลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา และเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา[21] และได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านความมั่นคง

เขายังเป็นนายกสภาทหารผ่านศึก[22]ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[23] ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนที่ 7 กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[24] รองประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย[25] ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)[26]

14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 แต่งตั้ง ปฏิคม วงษ์สุวรรณ ลูกพี่ลูกน้อง พล.อ. ประวิตร เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์[27]

23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถูกโยงใยว่าอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อรองรับการลงจากอำนาจ ของ คสช. ต่อมาได้ปฏิเสธ ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่คิดจะเล่นการเมือง[ต้องการอ้างอิง]

27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 แต่งตั้ง ปฏิคม วงษ์สุวรรณ ลูกพี่ลูกน้อง พล.อ. ประวิตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 แต่งตั้งเขาเป็นรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


กรณีนาฬิกาหรู 9 เรือน

การยกมือขึ้นบังแดดของ พล.อ. ประวิตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างรอถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีใหม่ "ประยุทธ์ 5" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามว่าเหตุใด นาฬิกาเรือนโตยี่ห้อ Richard Mille จำนวน 9 เรือน จึงไม่ปรากฏอยู่ในประเภท "ทรัพย์สินอื่น" ที่มีราคามากกว่าสองแสนบาท ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช ของ พล.อ. ประวิตร เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ ปี 2557[28]

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเอกสารแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ. ประวิตร ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 นั้น พบว่า พล.อ. ประวิตร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,373,757.62 บาท ประกอบด้วย 1. เงินในบัญชี 53 ล้านบาท 2. เงินลงทุน 7 ล้านบาท 3. ที่ดิน 17 ล้านบาท 4. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท และ 5. รถ volkswagen ครอบครองปี 2543 และไม่พบว่ามีการยื่นชี้แจงในส่วนของบัญชีทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าเกิน 2 แสนบาทไว้โดยคาดว่า นาฬิกาประดับข้อมือของ พล.อ. ประวิตร น่าจะเป็นรุ่น Richard Mille RM 029 ตัวเรือนทำด้วยแพลทินัม ส่วนสายเป็นยางอย่างดี มีจุดเด่นอยู่ตรงตัวเลขวันที่ขนาดใหญ่ สนนราคา 111,492.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 3.6 ล้านบาท ขณะที่แหวนเพชรก็น่าจะอยู่ที่ราว 5 กะรัตขึ้นไป โดยมูลค่าในตลาดของเพชรเริ่มต้นที่ 4 - 7 ล้านบาท[29]

สื่อมวลชนได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่กล้าปลด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่าเนื่องจากพลเอก ประวิตร เป็นมือประสานสิบทิศรู้จักคนในวงการนักการเมืองและทหารตำรวจอย่างกว้างขวาง[30]

การวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีอื่น ๆ

พล.อ. ประวิตร แสดงความคิดเห็นภายหลังเหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 ว่า "คนจีนเป็นเป็นคนนำนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเขา เขาทำของเขาเอง เขาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เราจะให้ไปเรียกความเชื่อมั่นได้อย่างไร" ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศ[31]

ต่อมาหลังเหตุการโจมตีโรงแรมที่ไนโรบี พ.ศ. 2562 พล.อ. ประวิตรให้สัมภาษณ์ว่ามูลเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มติดอาวุธโจมตีโรงแรมดุสิตดีทูในเครือดุสิตธานี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้นอาจเกิดจากอาหารในโรงแรมอร่อย ส่งผลให้มีผู้ไม่พอใจในความคิดเห็นดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ[32]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 122/2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131, ตอนพิเศษ 181 ง, 15 กันยายน พ.ศ. 2557, หน้า 2
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/051/1.PDF
 3. แต่งตั้งประธานโครงการ
 4. แต่งตั้งประธานกรรมการ
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 7. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/110/11.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/025/3.PDF
 11. http://www.rta.mi.th/COMMAND/command17/_history/his_pravit.htm ประวัติพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณผู้บัญชาการทหารบก
 12. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่132/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย<
 13. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdNVEV6TURVMU5BPT0=
 14. http://www.soc.go.th/acrobat/9_580908.pdf
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/177/10.PDF
 16. http://www.soc.go.th/acrobat/323_60.pdf
 17. http://www.komchadluek.net/news/crime/311688
 18. http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/988
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/083/15.PDF
 20. ฉายานักการเมืองปี 53
 21. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/014/1.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 24. http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9590000092558
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 26. ผ่าอาณาจักร‘คอม-ลิงก์’ ชุมนุมบิ๊กธุรกิจคนดัง เพื่อนรัก‘บิ๊กป้อม’ในมูลนิธิอนุรักษ์ป่าฯ
 27. http://www.matichon.co.th/news/174160
 28. ประวิตรมีทรัพย์เท่าไร ถึงใส่นาฬิกาเรือนละหลายล้านบาทได้, BBC Thailand, 6 ธันวาคม 2017
 29. อ้าง “บิ๊กป้อม” ยืมแหวนเพชรแม่มาใส่ ส่วนนาฬิกาหรูนักธุรกิจเพื่อนรักให้ยืมมา, Mgr Online, 10 ธ.ค. 2560
 30. ประวิตร วงษ์สุวรรณ: อนาคต “พี่ใหญ่” วัย 72
 31. เรือล่มภูเก็ต: สื่อทางการจีนไม่พอใจคำพูด ประวิตร ที่ว่า "เขาทำของเขาเอง"
 32. สื่อนอกอึ้ง ‘ประวิตร’ บอกกลุ่มติดอาวุธโจมตีรร.ดุสิตในเคนยา อาจเพราะอาหารอร่อย
 33. ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๒ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 34. ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๒ เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 35. ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๒ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ข ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
 36. ราชกิจจานุเบกษาแจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๙ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๗๗ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕
 37. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๖, ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖, ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒
 38. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓, ตอน ๑๓, ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๖
 39. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๑, ตอน ๑๕๓, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗, ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕
 40. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๒๐๗, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙๑๔

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถัดไป
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก    
รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคง
(ครม.61 และ 62)

(30 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.61)
(30 สิงหาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2562)
  ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สมชาย วงศ์สวัสดิ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.59)
(20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554)
  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร    
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)
  พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
พลโท พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    
แม่ทัพภาคที่ 1
(2545 – 2546)
  พลโท ไพศาล กตัญญู