เปิดเมนูหลัก

กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่กรุงเทพมหานคร หน่วยขึ้นตรง คือ

กองทัพภาคที่ 1
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท ธรรมนูญ วิถี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
สถาปนาพ.ศ. 2454

รายนาม รายพระนาม แม่ทัพ กองทัพภาคที่ 1

ยศทหาร เป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง ในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

  • พ.ศ. 2453 ใช้ชื่อว่า กองทัพที่ 1
  • พ.ศ. 2457 ใช้ชื่อว่า กองทัพน้อยทหารบกที่ 1
  • พ.ศ. 2470 ใช้ชื่อว่า กองทัพน้อยที่ 1
  • พ.ศ. 2471 ใช้ชื่อว่า กองทัพที่ 1
  • พ.ศ. 2475 ถูกยุบเลิก
  • พ.ศ. 2476 ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ กองทัพบูรพา
  • พ.ศ. 2491 ใช้ชื่อว่า กองทัพที่ 1
  • พ.ศ. 2498 ใช้ชื่อว่า ภาคทหารบกที่ 1
  • พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อว่า กองทัพภาคที่ 1

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข