แขวงทุ่งมหาเมฆ

แขวงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทุ่งมหาเมฆ เป็นแขวงหนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งมหาเมฆ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Thung Maha Mek
เดอะเม็ท ถนนสาทรใต้
แผนที่เขตสาทร เน้นแขวงทุ่งมหาเมฆ
แผนที่เขตสาทร เน้นแขวงทุ่งมหาเมฆ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตสาทร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.041 ตร.กม. (1.560 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด18,556 คน
 • ความหนาแน่น4,591.93 คน/ตร.กม. (11,893.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10120
รหัสภูมิศาสตร์102803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงทุ่งมหาเมฆตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตสาทร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1028&rcodeDesc=เขตสาทร 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2566.