แขวงสีลม

แขวงในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สีลม เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่การปกครองของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ติดกับเขตปทุมวัน เป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์, อับดุลราฮิมเพลส, สำนักงานใหญ่ของซีพี ออลล์, ถนนพัฒน์พงศ์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และตึกระฟ้าหลายแห่ง เช่น ตึกมหานคร, สาทรสแควร์, ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งสร้างบนพื้นที่ๆเคยเป็นโรงแรมดุสิตธานี เป็นต้น

แขวงสีลม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Silom
ถนนสีลม
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสีลม
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสีลม
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.074 ตร.กม. (0.801 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด16,311 คน
 • ความหนาแน่น7,864.51 คน/ตร.กม. (20,369.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10500
รหัสภูมิศาสตร์100402
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ในแขวงสีลมมีตึกระฟ้าหลายแห่ง เช่น ตึกมหานคร ซึ่งเคยสูงที่สุดในประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2561

พื้นที่แขวงบางรักประกอบด้วยโบราณสถานที่สำคัญ เช่น บ้านสาทร ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมดับเบิ้ลยู เป็นต้น

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสีลมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังนี้

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1004&rcodeDesc=เขตบางรัก 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.