แขวงคลองเตย

แขวงในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองเตย เป็นแขวงหนึ่งของเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองเตย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Toei
สวนป่าเบญจกิติ
แผนที่เขตคลองเตย เน้นแขวงคลองเตย
แผนที่เขตคลองเตย เน้นแขวงคลองเตย
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด7.249 ตร.กม. (2.799 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด57,823 คน
 • ความหนาแน่น7,976.69 คน/ตร.กม. (20,659.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10110
รหัสภูมิศาสตร์103301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงคลองเตยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตคลองเตย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1033&rcodeDesc=เขตคลองเตย 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.